Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Generalni sekretar Internacionalne policijske organizacije Crne Gore Momčilo Šćekić i koordinator IPO CG za međunarodnu saradnju Boris Janković pratili su danas putem online platforme „Webex“ Sedmu globalnu konferenciji o kriminalnim finansijama i kriptovalutama „7th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies“

Generalni sekretar Internacionalne policijske organizacije Crne Gore Momčilo Šćekić i koordinator IPO CG za međunarodnu saradnju Boris Janković pratili su danas putem online platforme „Webex“ Sedmu globalnu konferenciji o kriminalnim finansijama i kriptovalutama („7th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies“) 🌍.

👮‍♂️ Konferenciju je organizovao EUROPOL i Evropski centar za finansijski i ekonomski kriminal (EFECC) (European Financial and Economic Crime Centre) zajedno sa Bazelskim institutom za upravljanje (Basel Institute on Governance) 🇨🇭.

🪪 Registrovani učesnici su imali priliku da učestvuju u panelima za diskusiju i prate prezentacije o zaplijeni i oduzimanju kriptovaluta, zloupotrebi kriptovaluta od strane kriminalaca, kao i postupcima za otkrivanje 🚨.

🏢 Ova godišnja konferencija je inicijativa EUROPOL-a i Bazelskog instituta za upravljanje putem zajedničke Radne grupe za kriminalne finansije i kriptovalute koja je formalno osnovana 2016. godine 🗓️.

🎯 Cilj konferencije je da okupi predstavnike, stručnjake i finansijske istražitelje iz javnog i privatnog sektora i stvori međunarodnu mrežu stručnosti u oblasti pranja novca i kriptovaluta, poveća sposobnost svih relevantnih aktera da uspješno istražuju i gone krivična djela povezana sa kriptovalutama i povezanim rizicima za građane, kompanije i nacionalne/globalne finansijske sisteme (istražuje trendove, strategije i taktike u suočavanju sa kriminalom koji uključuje virtuelnu imovinu) 🪙.

Moka Šćekić

Boris Janković

International Police Organization Montenegro

International Police Organization IPO HQ

+2