Marija Šćekić

RADNO ISKUSTVO
15.02.2005g. do 1.09.2005g: Pripravnik farmaceutski tehničar, u apoteci „CENTAR“ Berane. Položen stručni ispit u vanju farmaceutskog tehničara pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja, Podgorica.

Od 2012 do 2013: Pripravnik u srednjoj medicinskoj školi „Branko Zogovic“ u Beranama. Položen stručni ispit nastavnika. Posjedujem licencu za rad u vaspitno obrazovnim ustanovama.

Od 18.02 do 1.06. 2014: Volontirala u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i poteškoćama u razvoju Berane. Bila dio stručnog tima i sprovodila psihološku procjenu djece, izradu kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, učestvovala u obezbeđivanju psiholoških testova, didaktočkog materijala, postavljanju protokola za rad sa djecom bez ikakve novčane nadoknade. Prošla osnovni program obuke kadrova za rad dnevnih centara za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. (Sertifikat)

Od Septembera 2014 do Jula 2015 (I nivo) i od novembra 2018 godine (II nivo): Kao nastavnik razredne nastave u kombinovanom integrisanom odjeljenju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u Osnovnoj Školi „Vuk Karadžiđ“

Od Aprila 2015 godine: Član stručnog tima “Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti“

Od septembra 2015 do novembra 2018: Asistent u nastavi u radu sa djeco sa posebnim obrazovnim potrebama u Osnovnoj Školi „Vuk Karadžiđ“. Za to vrijeme prisustvovala na dva seminara:
1.- ” Specifičnosti u radu sa djecom sa težim kombinovanim smetnjama”
2.- “Razvoj modela angažovanja asistencije u nastavi za đecu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori”

I odradila četiri mjeseca volonterskog rada bez ikakve novčane nadoknade.
Od 2018 godine individualni rad sa klijentima kao:
Sertifikovani trener trenera + osnovni + viši nivo Progresivno mišićne relaksacije
Sertifikovani trener trenera + osnovni + viši nivo Autogenog treninga
Sertifikovani trener trenera + osnovni + viši nivo Asertivne komunikacije

Procesor metoda Dubokog Peata, DP2, DP4
Procesor metoda Integra Protokola i Aseptika
Sertifikovani hipnoterapeut
Sertifikovani specijalista hipnoterapije za strahove

OSTALE AKTIVNOSTI
2004 od maja do oktobra – saradnja sa Svetskom Zdravstvenom Organizacijom „Psychological Screening of Children for the Risk Assessment of Lead Exposure Pathways and Impact“ – Kosovska mitrovica
Mitrovica Samer Courses from 16 to 27 july 2007 – The EU and the promotion of its founding principles in the external relations
NVO “SENSE“ Berane 2016 – predavač na temu prevencija narkomanije i na istu vršila individualne razgovore sa djecom na njihov zahtjev.
NVO „Korak nade“ Berane 2015 – učestvovala u projektu „Djeca i omladina sa poteškoćama u razvoju“

Jezici: Engleski, Njemački uz posjedovanje sertifikata ÖSD A1 i potvrde Goethe instituta Mannheim B1.
Poznavanje rada na računaru: Word, Internet, Exel, Power Point (Sertifikat)

Pratite nas

IPO Crna Gora je osnovana kao nevladina organizacija čiji je opšti cilj razvoj svijesti građana o bezbjednosti u društvu kroz razne edukativne radionice, aktivnosti i djelovanja u skladu sa zakonom Crne Gore. Organizacija svoju djelatnost obavlja na čitavom području Crne Gore.

Budite dio našeg tima da zajedno izgradimo bezbjednije društvo učlani se
Translate