Mirijana Pajković

RADNO ISKUSTVO

Datumi: 05.2015. godine – 08.2018.godine
Naziv i adresa poslodavca: Osnovni sud u Beranam
Zanimanje ili pozicija: sudijska pripravnica
Glavne aktivnosti i odgovornosti: 

Datumi: 12.2014. godine – 03.2015. godine
Naziv i adresa poslodavca: Privatna zdravstvena ustanova „Stupovi“, Berane
Zanimanje ili pozicija: menadžer
Glavne aktivnosti i odgovornosti: 

Datumi: 02.2014. godine – 12.2014. godine
Naziv i adresa poslodavca: Privatna zdravstvena ustanova „Stupovi“, Berane
Zanimanje ili pozicija: izvršna direktorica
Glavne aktivnosti i odgovornosti: 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Datumi:

Datumi: 2015. godine – Škola demokratije, Centra za građansko obrazovanje Crne Gore uz podršku Friedrich Ebert u cilju razumijevanja ideje demkratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje, izučavanje teorijskog znanja, komparativne prakse, vještina umjeća primjene demokratskih načela u svakodnevnom životu a posebno u političkoj sferi.

Datumi: 2015. godine – Aktivno učestvovala u edukativnom programu za nosioca pravosudne funkcije „Pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici“

Datumi: 2015. godine – Aktivno učestvovala na okruglom stolu o pristupačnosti Javnih objekata licima sa invaliditetom

Datumi: 2015. godine – Aktivno učestvovala na treningu „Jačanje multisektorskog pristupa u borbi protiv trgovine djecom, dječijeg prosijačenja i prisilnih dječijih brakova“

Datumi: 2015. godine – Aktivno učestvovala u dvodnevnoj radionici za multidisciplinarne timove na lokalnom nivou u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Datumi: 2015. godine – Aktivno učestvovala na tribini „NATO za i protiv“ u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja, konzula za NATO i Evropske integracije Crne Gore i stranih zemalja i predstavnika političkih partija.

Datumi: 2016. godine – Službena posjeta Vladi Crne Gore povodom predavanja „NATO kodifikacioni sistem NCS u Crnoj Gori i mogući benefiti“

Datumi: 2016. godine – Aktivno učestvovala na konferenciji  „Moć Žene“  u organizaciji Udruženja preduzetnica Crne Gore, Ministarstva za ljudksa i manjinska prava, Glavnog grada i u saradnji sa Enterprise Europe Network Crna Gore, Buisiness StartUp centrom Bar.

2017. godine – ucestvovala na seminaru „Saradnja pravosudnih institucija sa pripadnicima LGBT populacije“

2017.  godine – ucestvovala na obuci „Postupanje u krivicnim predmetima prema maloljetnicima“ 

2018.godine – ucestvoala na seminaru „Evropska konvencija – sudjenje u razumnom roku, clan 6“

2018. godine – ucestvala na Pravnom savjetovanju organizacije pravosudja i efikasnost sudske zastite.

2018. godine – ucestvovala na seminaru „Nekaznjivost sa aspekta Evropskog suda za ljudska prava.“

2018. godine –  polaznik Skole demokratskog rukovodjenja, 

MATERNJI JEZIK: crnogorski

DRUGI JEZICI: srpski, engleski, francuski – poznavanje čitanja, pisanja, izgovora

TEHNIČKE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE
Osposobljena za rad na računaru: Word, Excel, korišćenje interneta, e-mail…

VOZAČKA DOZVOLA: B kategorije

DODATNE INFORMACIJE: majka dvoje djece, uzrasta od 10 i 7 godine – jedno sa posebnim potrebama.

DOBITNIK ZAHVALNICE – Centra za ženska prava – Womens Right Center za učestvovanje u diskusiji za implementiranje i donošenje Zakona u borbi protiv nasilja u porodici i primjene Istanbulske konvencije; 

OBJAVE U DNEVNIM NOVINAMA –  na temu „Više zena u politici, garant za manje sukoba“, – podrška humanitarnim akcijama najugroženijim kategorijama društva; – Crna Gora deset godina nakon nezavisnosti.

Pratite nas

IPO Crna Gora je osnovana kao nevladina organizacija čiji je opšti cilj razvoj svijesti građana o bezbjednosti u društvu kroz razne edukativne radionice, aktivnosti i djelovanja u skladu sa zakonom Crne Gore. Organizacija svoju djelatnost obavlja na čitavom području Crne Gore.

Budite dio našeg tima da zajedno izgradimo bezbjednije društvo učlani se