Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

66. sjednica Komisije za opojne droge (CND)

Predsjednik IPO Montenegro mr Ivan Pekić zajedno sa delegacijom IPO HQ prisustvovao je na 66. sjednici Komisije za opojne droge (CND), koja je okupila stručnjake iz više od 120 zemalja, a gdje se razgovaralo o implementaciji međunarodnih sporazuma o kontroli droga i obavezama u vezi sa politikom droga.

CND je tijelo za kreiranje politike Ujedinjenih nacija sa fokusom na kontrolu droga i druga pitanja vezana za drogu. Odgovoran je za praćenje situacije s drogom u svijetu, razvoj strategija kontrole droga zasnovanih na dokazima i preporuku mjera za rješavanje svjetskog problema droga.

66. sjednica CND-a počela je otvaranjem na visokom počev od izvršne direktorice Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC), gđe Ghade Waly; generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), g. Tedros Adhanom Ghebreyesus; predsjednica Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika (INCB), gđa Jagjit Pavadia; i Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, g. Volker Türk.

Komisija će se odlučiti o modalitetima srednjeročne revizije obaveza međunarodne politike o drogama koja će se održati 2024. Takođe će razmotriti rezolucije o temama kao što su alternativni razvoj; sigurno rukovanje i odlaganje sintetičkih droga; jačanje razmjene informacija; i saradnju u provođenju zakona. Tokom sesije biće održano više od 155 pratećih događaja i 27 izložbi.

CND će takođe razmotriti i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o rasporedu sedam hemikalija supstanci prema rasporedima međunarodnih konvencija o kontroli droga.