Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Naša priča

IPO Montenegro

IPO je osnovana kao nevladina organizacija čiji je opšti cilj razvoj svijesti građana o bezbjednosti u društvu kroz razne edukativne radionice, aktivnosti i djelovanja u skladu sa zakonom Crne Gore. Organizacija svoju djelatnost obavlja na čitavom području Crne Gore.

Vizija udruženja

Crna Gora u kojoj građani svojim aktivnim učešćem na svim poljima društva, u lokalnim zajednicama i šire, imaju socijalnu osvješćenost i ličnu odgovornost kojom učestvuju u poboljšanju kvaliteta života u zajednici i državi, kao i u promovisanju potrebe za humanošću, solidarnošću i tolerancijom.


Misija udruženja

Svojim programima, akcijama i drugim djelatnostima NVO “IPO Montenegro” građanima Crne Gore pruža mogućnost i podršku da učestvuju u poboljšanju kvaliteta života svoje zajednice, participativno, solidarno i odgovorno gradeći socijalno pravedno, ekonomski prilagodljivo vitalno i humano zdravo društvo koje uvažava, njeguje i baštini kulturnu raznovrsnost.


Ciljevi udruženja

1. Jačanje svijesti zajednice o bezbjednosti u društvu sprovodi aktivnosti u skladu zakonom Crne Gore i drugim medjunarodnim aktima koje je Crne Gore ratifikovala i prihvatila.

2. Uska saradnja i dopunjavanje teorije i praksi u sektorima bezbjednosti, strukovnog i prakticnog; akademske zajednice radnika kao nosioca poslova bezbjednosti.

3. Saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore.

4. Saradnja sa sindikatima i udruženjima u bezbjednosnom sektoru u smislu zajedničkog djelovanja i razmjeni informacija i potreba bezbjednosnog sektora u cilju obavljanja kvalitetnije bezbjednosti države i društva kao i radnog statusa zaposlenih u sektoru bezbjednosti.


Djelatnosti udruženja:

1. Afirmativne i pozitivne aktivnosti kojima se podiže ugled i povjerenje građana u policiju tj. Upravu policije

2. Organizuje samostalno ili sa drugim organizacijama, stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike edukacije u svrhu bezbjednosti.

3. Organizuje volonterske akcije u vezi bezbjednosti.

4. Radi na domaćim i međunarodnim projektima u vezi bezbjednosti.

5. Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave pitanjem bebezbjednosti.

6. Prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaruru i sva druga potrebna saznanja iz prakse u oblasti bezbjednosti i u vezi sa istim.

7. Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na bezbjednost, u skladu sa zakonom.Predsjednik

Izvršni direktor

Generalni sekretar

Koordinator za međunarodnu saradnju

Koordinator za obrazovni sistem i edukaciju

Kordinator za međunarodnu bezbjednost

Stručni saradnik za oblast bezbjednosti

Stručni saradnik iz oblasti prava i počasni član IPO

Stručni saradnik iz oblasti kriminologije i krivičnog prava, počasni član IPO

Stručna saradnica za odnose sa javnošću i počasni član IPO

Koordinator za odbranu i bezbjednost

Stručna saradnica iz oblasti zdravstvene zaštite

Kordinator za sport i obuku borilačkih vještina