IPO Crna Gora je osnovana kao nevladina organizacija čiji je opšti cilj razvoj svijesti građana o bezbjednosti u društvu kroz razne edukativne radionice, aktivnosti i djelovanja u skladu sa zakonom Crne Gore. Organizacija svoju djelatnost obavlja na čitavom području Crne Gore.

Vizija NVO „IPO Crna Gora“ (IPO MONTENEGRO)

Crna Gora u kojoj građani svojim aktivnim učešćem na svim poljima društva, u lokalnim zajednicama i šire, imaju socijalnu osvješćenost i ličnu odgovornost kojom učestvuju u poboljšanju kvaliteta života u zajednici i državi, kao i u promovisanju potrebe za humanošću, solidarnošću i tolerancijom.

Misija NVO IPO Crna Gora (IPO MONTENEGRO)

Svojim programima, akcijama i drugim djelatnostima NVO “IPO Crna Gora” građanima Crne Gore pruža mogućnost i podršku da učestvuju u poboljšanju kvaliteta života svoje zajednice, participativno, solidarno i odgovorno gradeći socijalno pravedno, ekonomski prilagodljivo i vitalno i humano zdravo društvo koje uvažava, njeguje i baštini kulturnu raznovrsnost.

Ciljevi udruženja NVO IPO Crna Gora (IPO MONTENEGRO) su:

1. Jačanje svijesti zajednice o bezbjednosti u društvu sprovodi aktivnosti u skladu zakonom Crne Gore i drugim medjunarodnim aktima koje je Crne Gore ratifikovala i prihvatila.

2. Uska saradnja i dopunjavanje teorije i praksi u sektorima bezbjednosti, strukovnog i prakticnog; akademske zajednice radnika kao nosioca poslova bezbjednosti.

3. Saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore.

4. Saradnja sa sindikatima i udruženjima u bezbjednosnom sektoru u smislu zajedničkog djelovanja i razmjeni informacija i potreba bezbjednosnog sektora u cilju obavljanja kvalitetnije bezbjednosti države i društva kao i radnog statusa zaposlenih u sektoru bezbjednosti.

Djelatnosti udruženja IPO Crna Gora (IPO MONTENEGRO)  su:

1. Afirmativne i pozitivne aktivnosti kojima se podiže ugled i povjerenje građana u policiju tj. Upravu policije

2. Organizuje samostalno ili sa drugim organizacijama, stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike edukacije u svrhu bezbjednosti.

3. Organizuje volonterske akcije u vezi bezbjednosti.

4. Radi na domacim i medjunarodnim projektima u vezi bezbjednosti.

5. Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave pitanjem bebezbjednosti.

6. Prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaruru i sva druga potrebna saznanja iz prakse u oblasti bezbjednosti i u vezi sa istim.

7. Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na bezbjednost, u skladu sa zakonom.

Pratite nas

IPO Crna Gora je osnovana kao nevladina organizacija čiji je opšti cilj razvoj svijesti građana o bezbjednosti u društvu kroz razne edukativne radionice, aktivnosti i djelovanja u skladu sa zakonom Crne Gore. Organizacija svoju djelatnost obavlja na čitavom području Crne Gore.

Budite dio našeg tima da zajedno izgradimo bezbjednije društvo učlani se