Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

7th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies

Generalni sekretar Internacionalne policijske organizacije Crne Gore Momčilo Šćekić i koordinator IPO CG za međunarodnu saradnju Boris Janković pratili su danas putem online platforme „Webex“ Sedmu globalnu konferenciji o kriminalnim finansijama i kriptovalutama („7th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies“).

Konferenciju je organizovao EUROPOL i Evropski centar za finansijski i ekonomski kriminal (EFECC) (European Financial and Economic Crime Centre) zajedno sa Bazelskim institutom za upravljanje (Basel Institute on Governance).

Registrovani učesnici su imali priliku da učestvuju u panelima za diskusiju i prate prezentacije o zaplijeni i oduzimanju kriptovaluta, zloupotrebi kriptovaluta od strane kriminalaca, kao i postupcima za otkrivanje.

Ova godišnja konferencija je inicijativa EUROPOL-a i Bazelskog instituta za upravljanje putem zajedničke Radne grupe za kriminalne finansije i kriptovalute koja je formalno osnovana 2016. godine.