Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Alliance of NGO’s on Crime Prevention and Criminal Justice

Koordinator za međunarodnu bezbjednost Internacionalne policijske organizacije Crne Gore Boris Janković učestvovao je danas ispred IPO Montenegro na online sastanku (year-end informal meeting) članova Saveza nevladinih organizacija za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe (Alliance of NGO’s on Crime Prevention and Criminal Justice) koji se organizuje na kraju godine, a na kojem se razgovaralo o budućim planovima vezanih za događaje i projekte u predstojećoj 2023 godini.

Savez (Alijansa) nevladinih organizacija za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe jedna je od važnih organizacija koje djeluju u okviru Ujedinjenih nacija i okuplja globalnu mrežu organizacija civilnog društva koje doprinose postizanju bezbjednosti i pravde za sve. Osigurava da je civilno društvo prepoznato i saslušano u unapređenju programa prevencije kriminala i krivičnog pravosuđa u osmišljavanju, implementaciji i mjerenju rezultata relevantnih politika svuda u svijetu.

Pod okriljem Saveza, saradnja svih njenih članica, doprinosi jačanje stručnosti i vizije svake od njih, radi dodavanja vrijednosti i podrške radu relevantnih međunarodnih organizacija, posebno UNODC-a.

Alijansa podržava svoje članove da igraju ključnu ulogu u postizanju SDG-a, a posebno Cilja 16 „Promovisanje mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, obezbjeđivanje pristupa pravdi za sve i izgradnju efikasnih, odgovornih i inkluzivnih institucija na svim nivoima .“

Zahvaljujemo se rukovodstvu Saveza na prilici da svojim znanjem i aktivnostima doprinesemo ostvarenju ciljeva Alijanse i obećavamo da ćemo u 2023. godini raditi još bolje.