Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Dok god životni standarad pripadnika kriminalnih grupa bude daleko veći od policijskih službenika, korupcija će cvjetati i policijske snage će tu bitku gubiti

Prema Pekićevim riječima, bez integriteta u samoj policiji nema ni kvalitetne borbe protiv korupcije.

– Povećanje finansijske dobiti, nagrađivanje, specijalizacije, modernizacija tehnologije i opreme u policijskim stanicama put su koji vodi do kvalitetne borbe protiv korupcije i kriminala. Dok god životni standarad pripadnika kriminalnih grupa bude daleko veći od policijskih službenika, korupcija će cvjetati i policijske snage će tu bitku gubiti – istakao je Pekić.

On smatra da mehanizmi koji stoje na raspolaganju današnjoj policiji u borbi protiv korupcije moraju biti daleko snažniji.

– Primat u borbi protiv korupcije u policiji ima Unutrašnja kontrola policije, koja će svojim metodama i mehanizmima doprinijeti daljem suprotstavljanju korupciji i kriminalu u samoj policiji. Unutrašnja kontrola policije mora imati snažan i sposoban policijski kadar sa integritetom u društvu. Jačanjem životnog standarda službenika policije i povećanjem primanja, kao i nagrada, možemo ući u efektivnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije – zaključio je predsjednik IPO Crne Gore.