Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Generalni sekretar Internacionale policijske organizacije Crne Gore Boris Janković bio je učesnik ispred IPO CG na konferenciji pod nazivom: “Poštovanje ljudskih prava lica sa invaliditetom kao učesnika u saobraćaju”, koju je organizovala Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj

Generalni sekretar Internacionale policijske organizacije Crne Gore Boris Janković bio je učesnik ispred IPO CG na konferenciji pod nazivom: “Poštovanje ljudskih prava lica sa invaliditetom kao učesnika u saobraćaju”, koju je organizovala Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa NVO Ekvavilent, a pod pokroviteljstvom Ministarstva saobraćaja Crne Gore.

Pored našeg predstavnika u radu konferencije učestvovali su predstavnici pružaoca usluga u saobraćaju, relevantnih državnih i lokalnih organa iz oblasti saobraćaja i NVO za zaštitu ljudskih prava OSI iz južnog regiona Crne Gore.

Učesnici ovog događaja bili su u prilici da unaprijede nivo znanja o uvažavanju prava lica sa invaliditetom u oblasti saobraćaja što će u značajnoj mjeri doprinijeti manjem stepenu diskriminacije lica sa invaliditetom u navedenoj oblasti, a opšti cilj projekta je: “Doprinos poštovanju ljudskih prava lica s invaliditetom kao učesnika u saobraćaju i promociji jednakosti”.

IPO CG i ORSLIBRUL potpisali su 2022. godine sporazum o međusobnoj saradnji, čiji je cilj unapređenje međusobne pomoći i stručne saradnje, a predmet saradnje je organizovanje zajedničkih seminara, stručne obuke zaposlenih, kao i realizacija zajedničkih projekata.

Potpisanim sporazumom Internacionalna policijska organizacija Crne Gore pruža stručnu i kadrovsku pomoć Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj u realizaciji kurseva, seminara i radionica iz oblasti bezbjednosti, zaštite i spasavanja, kao i humanitarnu pomoć, a sve u skladu sa mogućnostima i prioritetima rada.

International Police Organization Montenegro

International Police Organization IPO HQ