Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Internacionalna policijska organizacija Crne Gore donirala je tri aparata za vodu JU Dječiji dom „Mladost“ – Bijela

Internacionalna policijska organizacija Crne Gore u cilju poboljšanja uslova boravka štićenika Dječijeg doma „Mladost“ donirala je tri aparata za vodu JU Dječiji dom „Mladost“ – Bijela.

„𝑰𝒛𝒅𝒂𝒔𝒏𝒐𝒔𝒕 𝒔𝒆 𝒏𝒆 𝒔𝒂𝒔𝒕𝒐𝒋𝒊 𝒕𝒐𝒍𝒊𝒌𝒐 𝒖 𝒕𝒐𝒎𝒆 𝒅𝒂 𝒔𝒆 𝒎𝒏𝒐𝒈𝒐 𝒅𝒂, 𝒌𝒐𝒍𝒊𝒌𝒐 𝒖 𝒕𝒐𝒎𝒆 𝒅𝒂 𝒔𝒆 𝒅𝒂 𝒌𝒂𝒅 𝒕𝒓𝒆𝒃𝒂.

𝑫𝒐𝒃𝒓𝒐𝒕𝒂 𝒖 𝒓𝒊𝒋𝒆𝒄𝒊𝒎𝒂 𝒔𝒕𝒗𝒂𝒓𝒂 𝒑𝒐𝒗𝒋𝒆𝒓𝒆𝒏𝒋𝒆.

𝑫𝒐𝒃𝒓𝒐𝒕𝒂 𝒖 𝒎𝒊𝒔𝒍𝒊𝒎𝒂 𝒔𝒕𝒗𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒖𝒃𝒊𝒏𝒖.

𝑫𝒐𝒃𝒓𝒐𝒕𝒂 𝒖 𝒅𝒂𝒗𝒂𝒏𝒋𝒖 𝒔𝒕𝒗𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒋𝒖𝒃𝒂𝒗.“

𝓘𝓟𝓞 𝓒𝓻𝓷𝓮 𝓖𝓸𝓻𝓮 𝓸𝓭 𝓼𝓻𝓬𝓪 𝓓𝓳𝓮𝓬𝓲𝓳𝓮𝓶 𝓭𝓸𝓶𝓾 „𝓜𝓵𝓪𝓭𝓸𝓼𝓽“ – 𝓑𝓲𝓳𝓮𝓵𝓪