Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Internacionalna policijska organizacija dostavila donaciju u vidu prehrambenih proizvoda kuhinji naših heroina Ženama Bara Velikog Srca

Predsjednik Internacionalne policijske organizacije Crne Gore mr Ivan Pekić i generalni sekretar Momčilo Šćekić danas su u humanoj akciji IPO Tima dostavili donaciju u vidu prehrambenih proizvoda kuhinji naših heroina Ženama Bara Velikog koje se nesebično brinu za naše nesnađene građane koji su korisnici iste.

„𝑲𝒂𝒅 𝒏𝒂𝒊𝒅𝒋𝒆𝒔 𝒏𝒂 𝒏𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒐𝒃𝒓𝒐, 𝒑𝒐𝒅𝒊𝒋𝒆𝒍𝒊 𝒕𝒐 𝒔𝒂 𝒅𝒓𝒖𝒈𝒊𝒎𝒂. 𝑵𝒂 𝒕𝒂𝒋 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒏 𝒔𝒆 𝒅𝒐𝒃𝒓𝒐 𝒔𝒊𝒓𝒊 𝒅𝒐 𝒏𝒂𝒋𝒖𝒅𝒂𝒍𝒋𝒆𝒏𝒊𝒋𝒊𝒉 𝒌𝒖𝒕𝒂𝒌𝒂 𝒔𝒗𝒊𝒋𝒆𝒕𝒂.“