Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Internacionalna policijska organizacija sprovela je nacionalno istrazivanje srednjoškolaca povodom vršnjačkog nasilja

Koordinatorka IPO Crne Gore za sjevernu regiju i specijalista civilne bezbjednosti Mara Šćekić sprovela je nacionalno ispitivanje srednjoškolaca povodom vršnjačkog nasilja. Analiza ankete učenika iz sve tri regije Crne Gore ukazuje da njih 85% smatra da nijesu bili žrtve nasilja, ali da nasilje postoji u njihovim školama, kao i da se ono vrši i nad učenicima koji imaju zavidna postignuća u nastavi, dok su žrtve podjednako i djevojčice i dječaci. Verbalno nasilje odredilo je 60% ispitanika kao najučestalije, dok su socijalni oblici nasilja (isključivanje iz grupe, ogovaranja i sl.) za njih 25% najprisutniji u đačkim odnosima. Ovaj podatak korespondira sa okolnošću da je 70% anketiranih potvrdilo da sluša ogovaranje svojih vršnjaka, dok je 60% učenika potvrdilo da je, pored pogrdnih imena i riječi, u istom procentu dobijalo uznemirujuće poruke. Zbog ovakvih iskustava 30% srednjoškolaca moralo je da ugasi svoje profile na društvenim mrežama, jer u istom procentu postoje i oni koji lajkuju statuse sa pogrdnim sadržajima o njihovim vršnjacima.

Iako je fizičko nasilje sa 15% zastupljeno među mladima, zabrinjava podatak da je 75% ispitanih učenika potvrdilo da je imalo fizički obračun sa nekima, kao i to da su učestvovali u organizovanim tučama. U ovom kontekstu, 70% naših srednjoškolaca ne smatra škole bezbjednim mjestima! Ako 20% učenika smatra da naše obrazovno-vaspitne ustanove nijesu odgovarajuće reagovale u konfliktnim situacijama, ne iznenađuje podatak da bi samo 15% ispitanika u slučaju doživljenog nasilja isto prijavilo odjeljenjskom starješini, dežurnom nastavniku ili vaspitno-pedagoškoj službi. Na žalost, 30% srednjoškolaca prijavljivanje nasilja smatra cinkarenjem. Iako je za 50% crnogorskih učenika prijavljivanje nasilja roditeljima najsigurniji pristup, anketa je detektovala i okolnost da 30% učenika ne bi prijavilo nasilje zbog opravdane bojazni da ne bi i oni postali žrtve istih nasilnika!