Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Intervju predsjednika IPO Crne Gore mr Ivana Pekića za štampano izdanje dnevnih novina Dan

Intervju predsjednika IPO Crne Gore mr Ivana Pekića za štampano izdanje dnevnih novina Dan:

„S obzirom da se prema Zakonu o postupanju prema maloljetnicima prema djetetu koje nije navrsilo 14 godina ne može voditi krivicni postupak kriminalne organizacije u svrhu organizovanog kriminala zloupotrebljavaju tu djecu za sticanje profita. Smatram da su sankcije prema mlađim i starijim maloljetnicima izuzetno blage i da moraju pretrpjeti odredjene izmjene i dopune ovog zakona. Vrste vaspitnih naloga poput: poravnanje sa ostecenim, redovno pohadjanje skole, ukljucivanje u odredjene sportske aktivnosti, obabljanje drustveno korisnog rada u humanitarne svrhe, placanje novcanog iznosa u korist humanitarnih organizacija, podvrgavanje odgovarajucem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkohola ili droge itd. ne daju efektivne rezultate i morale bi biti rigoroznije primjenjene na maloljetna lica koja pocine teska krivicna djela. Izuzetno je vazno napomenuti da u gore navedenom zakonu vrste krivicnih sankcija moraju biti rigoroznije kako maloljetnici nebi ponovili ista krivicna djela, poput razbojnistva i kradja. Zakon o maloljetnicima poznaje sledece vrste krivicnih sankcija: maloljetniku se za ucinjeno krivicno djelo mogu izreci vaspitne mjere, kazna maloljetnickog zatvora i mjere bezbjednosti, mladjem maloljetniku mogu se izreci samo vaspitne mjere, starijem maloljetniku mogu se izreci vaspitne mjere i kazna maloljetnickog zatvora, zatim se maloljetniku mogu pod uslovom propisanim izreci mjere bezbjednosti propisane Krivicnim zakonom. Kriminalne organizacije djecu i maloljetnike koriste i za svoje vatrene obracune, nakon cega ti maloljetnici izadju veoma brzo na slobodu i na taj nacin se ponovo vracaju u vode organizovanog kriminala.“

„Veliki broj faktora utice na ulazak maloljetnika u svijet kriminala. Pocev od siromastva, ekonomske nestabilonosti porodica, gubitka posla od strane jednog ili drugog roditelja, nasilnickog ponasanja roditelja jednog prema drugom ili prema samom maloljetniku. Uticaj sredine u kojoj zivi maloljetnik generalno oblikuje ponasanje samog maloljetnika. Odredjene sociolosko patoloske bolesti sa kojima ne mogu da se izbore porodice poput: skitnje, kockanja, alkoholisanja pa cak i drogiranja doprinose stvaranju maloljetnih kriminalaca. Takvi maloljetnici vide sansu za izlazak iz siromastva ulaskom u odredjenu kriminalnu grupu, koje im pruzaju razliciti vid usluga pretezno novcane sadisfakcije kako bi za uzvrat ti isti maloljetnici izvrsili odredjeno razbojnistvo ili kradju. Prva instanca koja mora preventivno djelovati na same maloljetnike je porodica, zatim obrazovno vaspitne ustanove, pa tek onda institucije sistema. Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivicnom postupku mora imati svrhu svojeg postojanja, jer ako postoji na papiru a u stvarnosti postize izuzetno slabe rezultate mora biti izmjenjen i dopunjen.“