Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

IPO delegacija na konferenciji članova Kancelarije Ujedinjenih Nacija za borbu transnacionalnog kriminala

Predsjednik Internacionalne policijske organizacije Crne Gore mr Ivan Pekić sa IPO delegacijom na konferenciji članova Kancelarije Ujedinjenih Nacija za borbu transnacionalnog kriminala (COP UNTOC), koja je posvećena borbi protiv organizovanog kriminala.