Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

IPO Montenegro na 65-oj sjednici Comission Narcotic Drugs (CND) u Becu

Komisija za opojne droge ili Comission Narcotic Drugs (CND) je glavno tijelo za kreiranje politike Ujedinjenih nacija (UN-a) u pitanjima vezanim za droge i upravno tijelo Ujedinjenih nacija kancelarije za droge i kriminal. Komisija je forum za države članice za razmjenu znanja i dobrih praksi u rješavanju i borbi protiv svjetskog problema droga. ✅

🌍 Međunarodni sistem kontrole droga postoji decenijama, sprečavajući zloupotrebu potencijalno štetnih supstanci, regulišući njihovu upotrebu u medicinske i naučne svrhe. Komisija će nastaviti da djeluje kao ključna platforma za vlade, stručnjake, međunarodne organizacije, civilno društvo, akademsku zajednicu, mlade i sve druge zainteresovane strane za rješavanje svjetskog problema droga. Komisija je zajedno sa UNODC-om, Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i Međunarodnim odborom za kontrolu narkotika (INCB), održala zajednički poziv za akciju o povećanju sprovođenja obaveza međunarodne politike o drogama u cilju poboljšanja dostupnosti i pristup kontrolisanim supstancama u medicinske i naučne svrhe.

🗺️ Države članice i ostali subjekti su razmjenili mišljenja o primjeni međunarodnih sporazuma o kontroli droga i obavezama u vezi sa politikom droga. ✅

✍️ Predsjednik IPO Montenegro i potpredsjednik IPO na međunarodnom nivou mr Ivan Pekić sa 65-e sjednice Comission Narcotic Drugs (CND)