Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

IPO u saradnji sa NVU Žene Bara donirali pomoć u garderobi i stvarima ženskom centru „Bone Fida“ u Pljevljima

Internacionalna policijska organizacija Crne Gore u saradnji sa NVU Žene Bara velikog danas je donirala pomoć u garderobi i stvarima ženskom centru „Bone Fida“ u Pljevljima o kome brine sjajna NVO „Bone Fida“ čija misija je otklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom kroz obrazovne programe, pomoć i podršku žrtvama nasilja.