Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

IPO u saradnji sa NVU Žene Bara velikog Srca donirala i dostavila pomoć u garderobi i drugim potrepštinama NVO „Udruženju za podršku Roma i Egipćana“ za stanovnike romskog naselja Riversajd u Rudešu, Berane

Internacionalna policijska organizacija Crne Gore u saradnji sa NVU Žene Bara velikog Srca danas je donirala i dostavila pomoć u garderobi i drugim potrepštinama NVO „Udruženju za podršku Roma i Egipćana“ za stanovnike romskog naselja Riversajd u Rudešu, Berane.

Izvršni direktor Internacionalne policijske organizacije, Momčilo Šćekić, lično je uručio pomoć i razgovarao je sa predstavnikom udruženja Roma i Egipćana, Sultanom Bećom i Tomom, prilikom čega je upoznat sa problemima koji pogađaju romsko i egipćansko naselje. Tokom razgovora, Beća je istakao da oko 100 porodica živi u izuzetno teškim materijalnim uslovima, naglašavajući da ih globalna ekonomska kriza dodatno pogađa, te nedostatak prilika za zapošljavanje komplikuje njihovu situaciju. Ova razmjena je istakla važnost kontinuirane podrške ovim ranjivim zajednicama.

Ova inicijativa naglašava važnost socijalne osjetljivosti i angažmana institucija i organizacija civilnog društva u rješavanju problema i poboljšanju kvalitete života marginaliziranih grupa i šalje snažna poruka o inkluziji i brizi za sve članove zajednice, ističući vrijednost međusobne podrške i razumijevanja.

Nadamo se da će ova podrška pružiti osjećaj sigurnosti i dostojanstva i potaknuti daljnje napore u ostvarivanju jednakih prava i prilika za sve građane.