Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

IPO u spotu “Screentime“ Skretanje pažnje na problem ovisnosti o socijalnim mrežama i internetu kroz audio vizuelni zapis

NVO “Melos” predstavili su njihov spot “Screentime”- proizvod projekta “Skretanje pažnje na problem ovisnosti o socijalnim mrežama i internetu kroz audio vizuelni zapis” u kojem učestvuju u ulogama policijskih inspektora predsjednik IPO Montenegro mr Ivan Pekić i generalni sekretar Momčilo Šćekić zajedno sa Interventnom jedinicom policije CB Bar. 👮‍♂️🚔

🎞️ Radnja spota je fikcija koja je smještena u 2036. godini i predstavlja klasično ponašanje zavisnika koji ne prezaju od kršenja zakonskih normi, kako bi udovoljili svojim potrebama. Na ovaj način su željeli da apeluju na činjenicu da previše vremena poklanjamo “virtuelnom” svijetu, sa posebnim akcentom na omladinu, koja ga poistovjećuje sa “realnim” životom.✅

👉 Iz NVO Melos posebnu zahvalnost su izrazili prema IPO Montenegro – Ivanu Pekiću i Momčilu Šćekiću, MUP-u Bar, direktoru Srednje ekonomsko – ugostiteljske škole Milisavu Joksimoviću, kao i učenicima i profesorima SEUŠ kao i Opštini Bar. 👏👏👏

International Police Organization IPO HQ