Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Ljudska bezbjednost

Podpredsjednica IPO Montenegro mr Tamara Jovićević gostovala je u emisiji Razgovor neđeljom sa Jelkom Malović.

Tema razgovora je bila ljudska bezbjednost u okviru koje je definisana prvenstveno nauka o bezbjednosti, njena konceptualizacija ali i svrha u modernom društvu, kada i kako se pojavio koncept ljudske bezbjednosti, kako je proklamovan i koje su mu pretece, na koji način se ljudska bezbjednost može izmjeriti i koji su to njeni indikatori.