Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Naše malo nekome znači sve

IPO Montenegro u zajedničkoj humanitarnoj akciji sa NVU Ženama Bara u kojoj je naš generalni sekretar Momčilo Šćekić danas dostavio prikupljenu humanitarnu pomoć u Volonterski Centar Herceg Novi