Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

NATO konferenciju pod nazivom: „Perspektive Balkana i Crnog mora 2023“

Predsjednik Internacionalne policijske organizacije Crne Gore mr Ivan Pekić, generalni sekretar IPO CG Momčilo Šćekić i koordinator IPO CG za međunarodnu saradnju Boris Janković pratili su preko Zoom platforme visokorangiranu NATO konferenciju pod nazivom: „Perspektive Balkana i Crnog mora 2023“ (BALKAN AND BLACK SEA PERSPECTIVES 2023), koja se organizuje u saradnji sa Odsjekom za javnu diplomatiju NATO-a, NATO-ovim odbrambenim koledžom, Philip Morris – Italy, Fondacijom Compagnia di San Paolo i MBDA Italy.

Konferenciju je otvorio predsjednik Fondacije NATO odbrambenog koledža Alessandro Minuto-Rizzo, a poslije uvodnih govora na više panela za diskusiju, 18 regionalnih stručnjaka je razmatralo rad Saveza i drugih relevantnih međunarodnih organizacija u prevenciji kriza i učvršćivanju mira; Borbu protiv dezinformacija i organizovanog kriminala; Pristupe podršci oporavku i podsticanju procesa integracije regiona.

Svake godine počev od 2014, u okviru svog projekta Strateški Balkan, NATO Fondacija posvećuje događaj visokog nivoa najrelevantnijim trendovima koji se odvijaju na Zapadnom Balkanu i jugoistočnoj Evropi, uključujući i Crno more.