Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

SSc Boris Janković

Pozicija: Generalni sekretar Internacionalne policijske organizacije Crne Gore

Obrazovanje:

Završio je postdiplomske specijalističke akademske studije na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo, smjer: Menadžment javnog sektora (Spec. Sci) gdje je odbranio specijalistički rad na temu: „Razvoj drumskog saobraćaja sa aspekta održivosti“, a prije toga je diplomirao na osnovnim studijama Beogradske poslovne škole – visoka škola strukovnih studija, smjer: Porezi i carine (Bachelor appl.) na temu: „Carinski postupak – stavljanje robe u slobodan promet.“

Ostalo:

  • Licencirani sertifikat o završenom osposobljavanju za vršenje poslova tehničke zaštite – „Urban protection training centar Montenegro“ (UPTC)
  • Sertifikat o završenoj praktičnoj nastavi i stručnoj praksi u Ministarstvo finansija – Uprava carine

Dodatne informacije:

  • Predavač iz oblasti sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju
  • Delegat u Skupštini Odbojkaškog saveza Crne Gore (OSCG)
  • Član Upravnog odbora odbojkaškog kluba Mornar Bar