Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Prof. dr Đorđije Blažić

Pozicija: Stručni saradnik iz oblasti prava i počasni član Internacionalne policijske organizacije Crne Gore

Obrazovanje: Doktor pravnih nauka – Pravni fakutet Univerziteta u Beogradu

Dodatne informacije:

 • Dekan Fakulteta za državne i evropske studije iz Podgorice (FDES)
 • Profesor na predmetima: Osnovi javne uprave, Lokalna samouprava, Država i javna uprava, Upravni postupci i Komparativno pravo EU (FDES)
 • Profesor na Pravnom fakultetu, Internacionalni Univerzitet Novi Pazar na predmetima: Uvod u pravo, Upravno pravo, Prekršajno pravo, Službenički sistem i Upravni sistemi
 • Profesor na Pravnom fakultetu, Univerzitet Mediteran Podgorica na predmetu Upravno pravo

Radno iskustvo:

 • 2007 – 2009. Profesor na Policijskoj Akademiji u Danilovgradu na predmetu Upravno pravo
 • 2005 – 2007. Dekan Fakulteta za državne i evropske studije iz Podgorice
 • 2002 – 2004. Predavač na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • 1993 – 2002. Pomoćnik Ministra pravde Republike Crne Gore
 • 1991 – 1993. Glavni upravni inspektor, Ministarstvo pravde Republike Crne Gore;
 • 1990 – 1991. Zamjenik sekretara Sekretarijata za inspekcijske poslove, opština Podgorica
 • 1989 – 1990. Direktor pravnog sektora u bordu direktora kompanije „Titex“, Podgorica
 • 1988 – 1989. Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i imovinsko pravne poslove i član Izvršnog odbora, opština Danilovgrad
 • 1987 – 1988. Rukovodilac stručne službe društvenopolitičkih organizacija, DPO Danilovgrad
 • 1983 – 1987. Sekretar Predsjedništva Opštinskog Vijeća Saveza sindikata, opština Danilovgrad