Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Maja Gardašević

Pozicija: Stručna saradnica iz oblasti zdravstvene zaštite Internacionalne policijske organizacije Crne Gore

Zanimanje: Medicinska sestra, Dom zdravlja Glavnog grada – odeljenje ginekologije

Dodatne informacije:

  • Sertifikati iz oblasti pruzanja prve pomoći
  • Serftifikat IMPACT programa – palijativna njega pacijenata u termalnoj fazi bolesti
  • Sertifikat za akreditovanu obuku u cilju unapređenja znanja i vještina patronažnih sestara za pružanje podrške majkama i očevima o prenatalnoj njezi, brizi o maloj bolesnoj novorođenčadi i zdravoj težini male djece (Unicef, Ministarstvo zdravlja, DZPG, KOREA)
  • Sertifikat za učešće na kursu kontinuirane medicinske edukacije: „Napredni seminar za polno prenosive infekcije i HIV (Institut za javno zdravlje Crne Gore)
  • Obuka: „Napredne vještine za podršku ženama žrtvama nasilja i rodno zasnovanog nasilja (Centar za monitoring i istraživanje – CEMI)
  • Obuka: „Edukacija za medicinske sestre/tehničare“ (Centar za edukaciju i naučno istraživačku djelatnost – DZPG)

Ostalo:

  • Izvršna direktorica NVO „Diši“ (organizacija koja se bavi zaštitom i pravima onkoloških pacijenata)
  • Posebna sfera interesovanja rad sa ranjivim grupama za koje se kontinuirano usavršava
  • Posvećena humanitarnom radu