Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

mr Nađa Laković

Pozicija: Koordinator za međunarodnu saradnju Internacionalne policijske organizacije Crne Gore

Obrazovanje: Magistar političkih nauka – Fakultet političkih nauka, Beograd

Dodatne informacije:

  • Predavač sa ekspertizom u oblastima vršnjačkog nasilja, porodičnog nasilja, porodičnog prava, zloupotrebe djece na internetu, trgovine ljudima, kao i štetnosti droga po mlade
  • članica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike
  • članica Ustavnog odbora
  • članica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorono planiranje
  • zamjenica člana Delagacije u

Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE)

Ostalo:

  • Dobitnica je prestižne nagrade „Moon Life Awards“ iz oblasti biznisa i turizma
  • Posvećena je humanitarnom radu
  • Govori engleski, turski i makedonski jezik