Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

mr Neđeljko Đurović

Pozicija: Koordinator za obrazovni sistem i edukaciju Internacionalne policijske organizacije Crne Gore

Obrazovanje: Postdiplomske magistarske studije Fakulteta za državne i evropske studije – Podgorica

Dodatne informacije:

 • Profesor grupe pravnih predmeta u JU EUŠ Bar
 • Predsjednik Školskog odbora JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Bar
 • Recezent za udžbenike i nastavna sredstva za srednje stručne škole
 • Instruktor parlamentarne debate

Ostalo:

 • Stručni ispit za rad u organima uprave
 • Stručni ispit za rad u prosvjeti
 • Obuka stručnog i nastavnog osoblja o usvajanju i pripremi programa prevencije zavisnosti od kockanja u srednjim školama
 • Obuka zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama o postupanju, prevenciji i zaštiti djece i mladih od nasilja u porodici
 • Stručna obuka prosvjetara za mirno rješavanje konflikta i primjene alternativnih metoda
 • Obuka za izradu projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU
 • Obuka za primjenu novih metoda u nastavi
 • Obuka za rad sa mladim volonterima
 • Škola za mirno rješavanje konflikta NDC, Podgorica
 • Škola građanskog obrazovanja
 • Škola liderstva i upravljanja
 • Škola evropskih integracija
 • Škola demokratije
 • Škola demokratskog rukovođenja