Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Prof. dr Mehmedin Tahirović

Pozicija: Stručni saradnik za bezbjednosnu politiku i strateške analize Internacionalne Policijske Organizacije Crne Gore

Obrazovanje: Doktor nauka iz naučne oblasti društvenih nauka, naučna polja politologija, naučna grana međunarodni odnosi i nacionalna bezbjednost

Dodatne informacije: Profesor saradnik na Fakultetu humanistickih studija Univerziteta Donja Gorica (UDG) na predmetima: „Odbrambene politike“ i „Strategije bezbjednosti“.

Strani jezici: Engleski i Ruski jezik (napredni nivo)

Radno iskustvo:

U trideset osmogodišnjoj karijeri u sektoru bezbjednosti obavljao je različite dužnosti u vojnim strukturama JNA i VJ-e od 1981. do 1996. godine, posebno u ulozi komandira i predavača na Vojnoj Akademiji KoV i naučnog istraživača u Institutu za strategijska istraživanja u Beogradu od 1991. do 1995. godine, gdje je dobio zvanje samostalnog naucnog istrazivaca.

Od juna 1992. do maja 1994. godine, bio je član tima za izradu Vojne doktrine Savezne Republike Jugoslavije, koju je realizovao Institut za Ratnu Veštinu u Beogradu.

Rad nastavlja u policijskim strukturama MUP-a Crne Gore i Uprave policije Crne Gore od 1996. do 2007. godine. U ovom periodu je posebno istaknuto njegovo angažovanje na formiranju Polcijske akademije u Danilovgradu i izradi modernog NPiP koji je izradio kao samostalni inspektor za unifikaciju i standardizaciju, radi njenog uspješnog funkcionisanja. U periodu od 2002. do 2006. godine u ovoj instituciji bio je angažovan i kao trener policijskeobuke na predmetima: „Komunikacije“ i „Rad policije u lokalnoj zajednici“.

Od maja 2003. do juna 2005 godine, bio je angazovan u timu za izradu projekta “Reforma obrazovanja policije Crne Gore”, koji je realizovala Policijska akademija u Danilovgradu.

Od januara 2005 do marta 2006. godine, angazovan je kao ekspert za izradu Zakona o civilnoj kontroli sektora bezbjednosti i odbrane u Odboru za odbranu i bezbjednost Skupstine SRJ.

Od 2007. do 2017. godine bio je angažovan u Ministarstvu odbrane Crne Gore na dužnostima Samostalnog savjetnika za Partnerstvo za mir, Šefa odsjeka za NATO, Šefa odsjeka za kontrolu naoružanja, Šefa odjeljenja za analizu i razvoj sistema odbrane i Načelnika službe za odnose sa javnošću i protokol.

Od juna do oktobra 2008. godine bio je angazovan kao rukovodioc tima za izradu Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore.

Od 2008. do 2015.godine, bio je angažovan u vladinom Koordinacionom timu za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore a od juna 2015. do juna 2017. godine, za clana vladinog Komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO.

Od početka 2008. godine do 2013. godine, bio je angažovan u Upravi za kadrove Vlade Crne Gore u ulozi predavača na obuci državnih službenika i namještenika drzavnih institucija i lokalnih službenika i parlamentaraca u svim opštinama u Crnoj Gori na teme: 1. Crna Gora na putu u NATO; 2. Medjunarodna bezbjednost i Crna Gora – UN, EU, NATO i OEBS i 3. Nacionalni sistem bezbjednosti Crne Gore. Takođe, tokom 2011. i 2012. godine, od Uprave za kadrove i Ministarstva za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore, angažovan je kao predavač na temu „Rodna pitanja u sektoru bezbjednosti”. Od januara 2013. godine do 2016. godine u Upravi za kadrove Crne Gore, angažovan je u ulozi predavača na temu „Integracija Crne Gore u NATO“, na edukaciji državnih i lokalnih službenika i odbornika u lokalnim parlamentima i profesora u srednjim skolama u Crnoj Gori, u svim opštinama u Crnoj Gori. Takodje, u Upravi za kadrove Crne Gore bio je angažovan kao predavač na temu: Bezbjednosna kultura u drzavnim institucijama – Bezbjednosna kultura u NATO i EU, od marta 2016 do juna 2017. godine.

U čin pukovnika Vojske Crne Gore proizveden je u decembru 2009. godine.

U periodu od maja 2009. do jula 2010. godine bio je član tima Crnogorske akademije nauka i umjetnosti – CANU, na projektu: „Crna Gora u XXI stoljeću-u eri kompetitivnosti“, podprojekat: „Integracija u evropske i evroatlantske strukture“.

Od 2009. godine do danas, osnivač je i predsjednik Asocijacije Maršal Centra u Crnoj Gori. U periodu od 01. novembra 2011. do 01. novembra 2012. godine, obavljao je dužnost prvog predsjedavajućeg regionalne Maršal Centar Asocijacije za bezbjednost Jugoistočne Evrope.

U saradnji sa ekspertima Ministarstva odbrane UK, 2016. godine izradio je Plan kriznog komuniciranja Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.

Tokom 2009. i 2010. godine bio je član tima Ministarstva odbrane za izradu odgovora na Upitnik Evropske Komisije, a tokom 2009. i 2012. godine član tima Ministarstva odbrane za izradu Strategijskog pregleda odbrane.

U periodu od 2014. do 2017. godine, bio je predavač i u Policijskoj akademiji u Danilovgradu na predemetu: „Nacionalna bezbjednost i bezbjednost EU“.

U saradnji sa ekspertima Ministarstva odbrane UK, 2016. godine izradio je Plan kriznog komuniciranja Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.

U periodu od 2017. do 2019. godine, angažovan je za prvog Nacionalnog vojnog predstavnika (NMR) Crne Gore u Vrhovnoj savezničkoj komandi NATO-a za Evropu (SHAPE) u Belgiji.

U periodu od 01.04. do 30.05.2022. godine bio je angazovan kao glavni konsultant u Ministarstvu zdravlja Crne Gore za formiranje “Operativnog centra za hitne situacije – EOC (Emergency Operation Center)”.

Od 2005. do 2017. godine, održao je preko 380 predavanja iz oblasti euroatlantskih integracija Crne Gore u državnim i lokalnim strukturama u organizaciji Uprave za kadrove CG i raznih NVO u CG na kojima je uzelo ucesce 28 ambasadora drzava clanica NATO i EU u Crnoj Gori. Pored toga, 40 predavanja o euroatlantskim integracijama Crne Gore u organizaciji NVO u Crnoj Gori i 27 predavanja u inostranstvu na engleskom jeziku u organizaciji Marshall Centra, razlicitih međunarodnih organizacija i ambasada akreditovanih u Crnoj Gori.

Ostalo:

Do sada je objavio više naučnih radova, monografija i knjiga: Article: „Relations between Turkey and the Balkan Countries as in a Function of Improving the Regional Peace and Stability“, Article: “Women in the Security Sector and Euro-Atlantic Integration of Montenegro”, Article: „Montenegro and the NATO Partnership for Peace Program“, Article: „Montenegro in the proces of Euroatlantic Security Integrations“, Article: Development of the Defence system of Montenegro, Gender issues in Montenegro, defence system and the Armed Forces of Montenegro, Tematic Collection of Articles „Gender Equality in Defence System – Accomplishments and trends”, The Strategic Research Institute, Belgrade, Knjiga: „Integracija Crne Gore u NATO”, Knjiga: “Crna Gora u XXI stoljeću-u eri kompetitivnosti, Integracija u evropske i evroatlantske strukture”, Knjiga:“Crna Gora na putu u NATO” itd.

U periodu od 2006. do 2022. godine, intenzivno je angažovan na važnijim međunarodnim naučnim konferencijama na engleskom jeziku u ulozi predavača.