Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Safet Kočan

Pozicija: Koordinator za odbranu i bezbjednost Internacionalne Policijske Organizacije Crne Gore

Obrazovanje: Diplomirani menadžer – Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Univerzitet Union Beograd

Profesionalno iskustvo:

  • Direktor Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (2017-2021)
  • Rukovodilac sektora u JU Policijska akademija (2015-2017)
  • Savjetnik na projektu FINHED (2015)
  • Izvršni direktor, “Russian investment company“ D.O.O. Bar (2007-2015)
  • Viši inspektor u Ministarstvu unutrašnjih polsova Crne Gore (1997-2006)
  • Komandir izviđačko-diverzantskog voda

Obavještajno-bezbjedonosni sektor – Vojska Jugoalavije (1986-1997)

Dodatne informacije:

  • Primjena zakona koji se odnose na sigurnost i bezbjednost u MUP Crne Gore
  • Izrada planova i projekata
  • Pohađao više seminara u organizaciji vojske i policije kako u zemlji tako i u inostranstvu
  • Učesnik i realizator dva naučna projekta iz HORIZONT 2020 ( COMPAS i ANDROMEDA ) zajedno sa Ministarstvom nauke Crne Gore