Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Prof. dr Velimir Rakočević

Pozicija: Stručni saradnik iz oblasti kriminologije i krivičnog prava, počasni član Internacionalne policijske organizacije Crne Gore

Obrazovanje: Doktor pravnih nauka – Pravni fakutet univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

U periodu od 1988. do 2006. godine obavljao je više odgovornih dužnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, Ministarstvu pravde Crne Gore i Ministarstvu finansija Crne Gore.

Studijske 2004/2005. i 2005/2006. godine, kao ekspert iz prakse, izvodio je nastavu na Pravnom fakultetu na krivičnopravnoj grupi predmeta. Godine 2006. izabran je u zvanje docenta za krivičnopravnu grupu predmeta na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Godine 2012. izabran je u zvanje vanrednog profesora za krivičnopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu i Fakultetu pravnih nauka.

Godine 2017. izabran je u zvanje redovnog profesora za krivičnopravnu grupu predmeta na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Obavljao je poslove rukovodioca studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika i rukovodioca specijalističkih studija Krivičnopravnog smjera na Pravnom fakultetu. U periodu od 2016. do 2019. godine bio je dekan Pravnog fakulteta. Od 2018. do 2021. godine bio je član Tužilačkog savjeta. Angažovan je kao ekspert Savjeta Evrope za krivično pravosuđe.

Ostalo:

Bio je mentor na više od 1.000 specijalističkih radova, 250 magistarskih i master radova i 11 doktorskih disertacija u Crnoj Gori i inostranstvu. Kao gostujući profesor, angažovan je na prestižnim univerzitetima. Učesnik je velikog broja međunarodnih konferencija, na kojima je imao uvodna izlaganja.

Rukovodilac je i član internacionalnih strukovnih udruženja. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

Objavio je oko 200 naučnih i stručnih radova, od kojih je značajan broj indeksiran u međunarodnim časopisima.

Objavio je sljedeće monografije: „Female criminality in Montenegro“ (2022); „Montenegro victimoloϖ and victim protection“ (2020); „Criminality and drug addiction“ (2016); „Criminal acts against life and body“ (2015); „Organizovani kriminalitet“ (2014); „Determinacija konstitutivnih elemenata krivičnog djela“ (2011); „Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga“ (2003); „Organi unutrašnjih poslova u obezbjeđenju dokaza za krivični postupak“ (2002); „Problemi klasifikacije i reklasifikacije osuđenih lica u praksi ZIKS-KPD Podgorica“ (1996); „Alkoholizam mladih“ (1988).

Objavio je sljedeće udžbenike: „Kriminalistička metodika“ (2018); „Kriminalistička taktika“ (2017); „Specijalne istražne metode“ (2013); „Osnovi kriminalistike“ (2010); „Kriminologija“ (2007).