Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Prof. dr Vojo Laković

Pozicija: Stručni saradnik za oblast bezbjednosti Internacionalne Policijske Organizacije Crne Gore

Obrazovanje: Doktor pravnih nauka – Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Dodatne informacije:

 • Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka – Univerzitet FIM Banja Luka (odeljenje Univerziteta u Brčko distriktu)
 • Vanredni profesor, nastavnik predmeta: Kriminologija sa penologijom, Kriminalistika – Pravni fakultet, Univerzitet PIM

Ostalo:

 • Vanredni profesor – Međunarodni odnosi i nacionalna bezbjednost, Univerzitet PIM Banja Luka (2020)
 • Vanredni profesor – Menadžment, Univerzitet Hercegovina (2014)
 • Docent – Politikološke nauke, Akademija za diplomatiju i bezbjednost Beograd (2008)

Publikacije:

 • Krizni menadžment (2020)
 • Digititalizacija kao faktor smanjenja korupcije u Carinskoj službi R. Srbije (2018)
 • Industrijska špijunaža u savremenim uslovima – Vojno Delo Beograd (2018)
 • Corrution in customs services abd measures for prevention – Ohrid Makedonija (2017)
 • Međunarodna saradnja obavještajnih službi i kolektivna bezbjednost – Split Hrvatska (2016)
 • Privatni sektor obezbeđenja – Beograd, Studio (2016)
 • Digitalna forenzika – mobilni telefon kao izvor digitalnih dokaza, Vitez BiH (2016)
 • Industrijska špijunaža u savremenim uslovima – karekteristike i predmet interesovanja, Sarajevo BiH (2015)
 • Uticaj medija na razvoj terorizma – Banja Luka BiH (2015)