Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Predavanje na temu: „Droge i organizovane grupe i vrsnjacko nasilje medju mladima“

Zloupotreba droga je karakteristika modernog drustva. Droga se više ne događa tamo negdje drugdje i nekim drugima, ona je ovdje među nama!

Nažalost, statistike ukazuju da je broj uživalaca droga u porastu, a naročito medju mladima (srednjoškolcima, pa i starijim osnovcima), pa je zato važno da škole u saradnji sa stručnjacima iz ove oblasti organizuju predavanja, kao i sastanke sa učenicima, nastavnicima i roditeljima gdje bi se otvoreno razgovaralo o ovom problemu današnjice.

Internacionalna policijska organizacija Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti da organizuje predavanja o drogama i njihovoj štetnosti kako bi se mladi upoznali sa ovim problemom, sa ciljem da djeca ne posegnu za drogom, već da prestanu sa njenim uzimanjem.

„𝑫𝒂 𝒛𝒂𝒋𝒆𝒅𝒏𝒐 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒊𝒎𝒐 𝒃𝒆𝒛𝒃𝒋𝒆𝒅𝒏𝒊𝒋𝒖 𝒊 𝒍𝒋𝒆𝒑𝒔𝒖 𝒃𝒖𝒅𝒖𝒄𝒏𝒐𝒔𝒕.“ – 𝙸𝙿𝙾 𝙼𝚘𝚗𝚝𝚎𝚗𝚎𝚐𝚛𝚘 𝚃𝙴𝙰𝙼