Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Predavanje na temu: Problemi u vezi vršnjačkog, porodičnog i rodno zasnovanog nasilja

„Postoje nedostaci u institucionalnom pristupu kada su u pitanju problemi nastali u vezi vršnjačkog, porodičnog i rodno zasnovanog nasilja. Preporučio bih da obrazovne institucije ne budu same u rješavanju ove socijalne patologije i da stručna lica centara za socijalni rad i staranje trebaju imati stalnu i jasno definisanu saradnju sa odjeljenjskim starješinama, vaspitno-pedagoškim službama i školskim timovima. Neophodno je vraćanje školskih policajaca ili policajaca u zajednici, dok izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju svim obrazovnim ustanovama treba omogućiti zaposljenje i pedagoga i psihologa. Pored usvajanja novog strateškog i multidisciplinarnog okvira nužno je i formiranja međuinstitucionalnih timova na lokalnom nivou.“ -profesor grupe pravnih predmeta i koordinator za obrazovni sistem i edukaciju Internacionalne policijske organizacije (IPO) profesor mr Neđeljko Đurović