Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Predavanje na temu: „Vršnjačko nasilje među mladima“

Na temu „Vršnjačko nasilje među mladima“ koje je održano od strane Internacionalne policijske organizacije Crne Gore, petak 21. 10 u Andrijevici sa organizatorima – Opština Andrijevica, Komunalna policija Andrijevice i Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“.Predavanje je održano za učenike osnovnih škola i srednja škola „Bajo Jojić“. Takodje su mogli prisustvovati zainteresovani građani.

Pored već spomenute teme predsjedik IPO mr Ivan Pekić i novinarka Svetlana Đokić govorili su na temu „Droge i organizovane kriminalne grupe“.  Prisutnima su govorili o vrstama droga na našem tržištu, na stranom tržištu i odakle pojedine droge nastaju i o njihovim posljedicama. Istakli su kako je narkomanija među djecom u porastu kao i  opasnostima organizovanih kriminalnih grupa. Dali su djeci do znanja da se sve više mladih prepušta korišćenju narkotika.

Tema predavanja „Vršnjačko nasilje među mladima“ koju je odrzala Adelisa Huremovic student kriminalistike i psiholog Marija Scekic je imala za cilj da djeci predstavi:

Šta je to vršnjačko nasilje? Cilj je bio da djeca prije svega shvate da je to upravo nasilje koje radimo namjerno da bi se drugi osjećao loše.

Vrste vršnjačkog nasilja i kako se ono najčešće dešava. Djeca su imala priliku vidjeti iz kakvog ponašanje proizilaze te vrste vršnjačkog nasilja od strane djeteta koje vrši to nasilje.

Koje su to posljedice vršnjačkog nasilja koje nosi jedna mlada žrtva vršnjačkog nasilja. Tu su predavaci nastojali da dokažu do čega dovode posljedice ako se ne prijavi vršnjačko nasilje na vrijeme jer kreće od psihičkih koje je takodje lako prepoznati  i nažalost da se dešava da dovodi do samoubistva.

Kako spriječiti vršnjačko nasilje, djecu su predavaci ohrabrili da imaju povjerenja pogotovo kod roditelja, razrednog starješine kao i kod pedagoga, psihologa za prijavu vršnjačkog nasilja. Da dijete i roditelj i obrnuto imaju otvoren razgovor pogotovo ako roditelj primijeti promjenu u ponašanju kao i neuspjeh u školi je najčešći dokaz da dijete prolazi kroz druge promjene.

Prijava vršnjačkog nasilja jer će upravo tako spriječiti da se što manje vršnjačko nasilje širi kao i mjere, određene kazne za onog koji ima ulogu izvršioca vršnjačkog nasilja.
Njihovo predavanje je imalo za cilj da se prenesenim iskustvom koje je prozivio neko od ucenika ne smiju trpjeti vršnjačko nasilje bez obzira na sve, da imaju povjerenja i hrabrosti da kao djeca što prije donesu odluku da ne trpe vršnjačko nasilje. Najbitnije je da prolaze sa što manje posljedica kako fizičkih tako i psihičkih.

Psihološkinja Marija Scekić je iz svog aspekta govorila kako je to biti žrtva nasilja i ko je sve žrtva u tom krugu „ onaj koji trpi nasilje, saučesnik vršnjačkog nasilja i onaj koji ima ulogu izvršioca vršnjačkog nasilja.
Ona je kroz zanimljive vježbe sa djecom, proučavali su zajedno kako izgledaju i kako se ponašaju sve pozicije vršnjačkog nasilja što se djeci  kao primjer odmah svidjelo.
Djeca su takodje imala priliku da od predavača čuju kao je biti žrtva vršnjačkog nasilja iz stvarnog života i kakve su posljedice. Priliku su imali i razredni starješine na svoja mišnjenja kao i pitanja za predavača.
Nadamo se da su djeca kroz sesiju naših predavanja postala odlučnija da ne budu žrtve nasilja, saučesnik ili kao i to da ne vrše nasilje među vršnjacima. Djeca moraju biti spremna da prepoznaju vrste vršnjačkog nasilja koje se dešavaju. Kao najbitnije jeste da prijave vršnjačko nasilje na vrijeme.
 Sigurni smo da će se IPO organizacija Crne Gore i dalje  pobrinuti da ovakvih predavanja bude sve više, takodje i na druge teme koje mogu značiti mladima.

Generalni sekretar Internacionalne policijske organizacije Momcilo Scekic