Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Predavanje o bioterorizmu u Podgorici

Sedmog februara u Podgorici članovi naše sekcije IPO Crna Gora organizovali su u hotelu Podgorica veoma interesantno i dobro osmišljeno predavanje na temu savremenog terorizma sa posebnim osvrtom na bioterorizam.

Uvodnu riječ o terorizmu, njegovim korijenima i kako se razvijao tokom istorije dao je magistar Ivan Pekić. Ovoga puta Pekić je posebnu pažnju posvetio narko terorizmu i opasnostima od povezivanja narko bandi i terorističkih organizacija.

Prof. dr Elizabeta Ristanović sa VMA, jedan od najboljih Evropskih stučnjaka za viruse svoje izlaganje posvetila je istoriji virusa i njihovom uticaju na čovečanstvo. Posebnu pažnju prisutnih privukao je dio izlaganja o bioterorizmu i mogućoj zloupotrebi virusa koji se čuvaju u laboratorijama. Moglo se čuti mišljenje ovog vrhunskog stručnjaka i o aktuelnom Korona virusu i kako će se situacija razvijati na osnovu ranijih iskustava sa sličnim virusima.

Načelnik Janković se nadovezao na izlaganje Prof. dr Ristanović i govorio je o hemijskom terorizmu. Prisutne je najviše interesovalo kako su njegovi ljudi obučeni za takve situacije i kakvi su protokoli u Crnoj Gori u takvim slučajevima.

O pažnji koju je ova konferencija izazvala u Podgorici ali i o kvalitetu predavanja i samih izlagača najbolje govori prisustvo više TV ekipa i novinara koji su u svojim glasilima preneli utiske sa događaja.