Predavanje o bioterorizmu u Podgorici

Sedmog februara u Podgorici članovi naše sekcije IPO Crna Gora organizovali su u hotelu Podgorica veoma interesantno i dobro osmišljeno predavanje na temu savremenog terorizma sa posebnim osvrtom na bioterorizam.

Uvodnu riječ o terorizmu, njegovim korijenima i kako se razvijao tokom istorije dao je magistar Ivan Pekić. Ovoga puta Pekić je posebnu pažnju posvetio narko terorizmu i opasnostima od povezivanja narko bandi i terorističkih organizacija.

Prof. dr Elizabeta Ristanović sa VMA, jedan od najboljih Evropskih stučnjaka za viruse svoje izlaganje posvetila je istoriji virusa i njihovom uticaju na čovečanstvo. Posebnu pažnju prisutnih privukao je dio izlaganja o bioterorizmu i mogućoj zloupotrebi virusa koji se čuvaju u laboratorijama. Moglo se čuti mišljenje ovog vrhunskog stručnjaka i o aktuelnom Korona virusu i kako će se situacija razvijati na osnovu ranijih iskustava sa sličnim virusima.

Načelnik Janković se nadovezao na izlaganje Prof. dr Ristanović i govorio je o hemijskom terorizmu. Prisutne je najviše interesovalo kako su njegovi ljudi obučeni za takve situacije i kakvi su protokoli u Crnoj Gori u takvim slučajevima.

O pažnji koju je ova konferencija izazvala u Podgorici ali i o kvalitetu predavanja i samih izlagača najbolje govori prisustvo više TV ekipa i novinara koji su u svojim glasilima preneli utiske sa događaja.

Leave a Reply

Pratite nas

IPO Crna Gora je osnovana kao nevladina organizacija čiji je opšti cilj razvoj svijesti građana o bezbjednosti u društvu kroz razne edukativne radionice, aktivnosti i djelovanja u skladu sa zakonom Crne Gore. Organizacija svoju djelatnost obavlja na čitavom području Crne Gore.

Budite dio našeg tima da zajedno izgradimo bezbjednije društvo učlani se