Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Predavanje o porodicnom nasilju u Beranama

Dana 12.04.2022. godine održano je predavanje u JU Dom učenika i studenata u Beranama, od članice izvrsnog odbora IPO Crne Gore, diplomiranog psihologa i licenciranog psiho-terapeuta Marije Šćekic na temu: Porodično nasilje.