Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Predavanje u okviru saradnje SEUŠ i IPO

U okviru saradnje JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Bar (SEUŠ) sa Internacionalnom policijskom organizacijom (IPO), tokom protekle sedmice srednjoškolcima ove ustanove organizovano je interaktivno predavanje na temu “Poslovi i zadaci Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama”, koje je održao kapetan duge plovidbe Žarko Lukšić.

Nakon uvodnih obraćanja mr Ivana Pekića, predsjednika IPO-a i profesora pravne grupe predmeta Neđeljka Đurovića, učenicima je prikazan institucionalni okvir za sprovođenje civilnog pomorskog nadzora i organizaciona šema, kao i nadležnosti UPSUL-a u slučajevima traganja i spašavanja na moru. Tokom prezentacije, kapetan Lukšić je, tokom skoro dvosatne radionice, iscrpno odgovarao na pitanja prisutnih koja su se odnosila na sve aspekte nadzora i kontrole pomorskog saobraćaja, djelatnosti  vezanih za registraciju jahti pod crnogorskom zastavom i izdavanja certifikata za čamce i brodove, kao i funkcionisanja, odnosno održavanja pomorske signalizacije. Posebno interesovanje iskazano je za  međuinstitucionalnu saradnju državnih organa povodom kontrole plovne granice u sklopu Zajedničkog operativnog tima (ZOT) i sprovođenja Nacionalnog plana traganja i spašavanja na moru, kao i primjene  Nacionalnog plana za hitno reagovanje u slučaju zagađenja mora sa plovnih objekata.

Na kraju ovog događaja, učenicima završnih razreda, koji su u prethodnom periodu pohađali radionicu o spriječavanju nasilja i preveniranju agresivnih oblika ponašanja, uručeni su sertifikati od strane predstavnika IPO. Organizaciju ove radionice, kao i prethodnih, u ulozi medijatora realizovala je prof. Mirjana Savićević.

U cilju daljeg unaprijeđenja veoma uspješne saradnje i zajedničkog učestvovanja u projektima od nacionalnog i regionalnog značaja, tokom početka narednog polugodišta između JU SEUŠ Bar i IPO biće potpisan sporazum o saradnji. Sadržaj sporazuma prevashodno će biti usmjeren ka novim oblicima neformalnog i stručnog obrazovanja kojeg će učenicima predstavnici IPO-a obezbijeđivati na osnovu njihovog starteškog partnerstva sa domaćim i međunarodnim institucijama, kao i kroz njihove planske aktivnosti sa srodnim strukovnim organizacijama.