Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Predsjednik Internacionalne policijske organizacije Crne Gore mr Ivan Pekic na NATO konferenciji u Italiji

NATO konferencija na visokom nivou okupila je donosioce odluka zajedno sa stručnjacima za bezbjednost i politiku kako bi razgovarali o najhitnijim pitanjima u regionu u aktuelnim geopolitičkim okolnostima, ali i o dugoročnim perspektivama za obezbjeđivanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i Crnomorskom regionu.

U organizaciji NATO fondacije u saradnji sa Odjeljenjem za javnu diplomatiju NATO-a, Ministarstvom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije i Odbrambenim kolegijem NATO-a, konferencija se sastojala od tri tematske sesije koje se fokusiraju na perspektive regionalne integracije, ulogu međunarodne zajednice u rješavanju problema sivih zona u regionu konsolidaciju krhkih demokratija.