Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Predsjednik IPO Montenegro na sjednici Komisije za opojne droge Ujedinjenih Nacija (CND), koja je okuplja bezbjednosne eksperte iz više od 120 zemalja

Predsjednik IPO Montenegro doktorand bezbjednosti Ivan Pekić zajedno sa delegacijom IPO na globalnom nivou nalazi se u Beču gdje učestvuje na sjednici Komisije za opojne droge Ujedinjenih Nacija (CND), koja je okuplja bezbjednosne eksperte iz više od 120 zemalja.

Komisija će tokom 2023. godine sprovesti sveobuhvatnu analizu napretka u sprovođenju svih međunarodnih obaveza u vezi sa politikom droga kako bi se suočili sa izazovima identifikovanim u ministarskoj deklaraciji iz 2019, a tematske diskusije će obuhvatiti dva među-sastanka – prvi će se održati od 23. do 25. oktobra 2023. godine, a drugi od 4. do 6. decembra 2023.

Na sjednici će se govoriti o raširenosti i raznolikosti ponude droga i tržišta droga, visokom nivou zloupotrebe droga i nezakonita proizvodnja, uzgoj i trgovina drogom, povećanju veza između trgovine drogom, korupcije i drugih oblika organizovanog kriminala, niskoj vrijednosti oduzetih prihoda od kriminala povezanih sa pranjem novca proizašlih iz trgovine drogom, kriminalnoj zloupotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija u trgovini drogom kao i obavezama prema ljudskim pravima.

Komisije za opojne droge Ujedinjenih Nacija (Commission on Narcotic Drugs – CND) kreira politiku Ujedinjenih nacija sa fokusom na kontrolu droga i druga pitanja vezana za drogu i prati situacije s drogom u svijetu, razvija strategije kontrole droga zasnovanih na dokazima i daje preporuke mjera za rješavanje svjetskog problema droga.