Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Projekat ,,Za OSI poruka snažna, pristupačnost za vas je veoma važna“

Internacionalna policijska organizacija Crne Gore je u okviru projekta pod nazivom “ Za OSI poruka snažna, pristupačnost za nas je veoma važna“, koji naša organizacija realizuje u partnerstvu sa NVO Centar Sjevera, a pod pokroviteljstvom Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore informisala građane Berana o detaljima projekta, o pravima i obavezama OSI u saobraćaju i i zakonskim odredbama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koje se odnose na OSI.

 Jedan od detektovanih problema u Crnoj Gori jeste to što je nemoguće pratiti efikasnost mjera i aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje lica sa invaliditetom i njihovu zaštitu. Obzirom da je crnogorski zakonski okvir usklađen sa evropskim pravnim tekovinama, implementacija Zakona je veoma spora i neefikasna, zbog toga se projekat IPO Montenegro osim edukacije usmjerio na jedan od najvećih problema, a to je pristupačnost lica sa invaliditetom jer infrastruktura ne prepoznaje barijere za OSI kao i veoma malo se ulaže u otklanjanje tih barijera.

Ideja je da se projekat na izradi funcionalnog prilaza za OSI i sve građane sa otežanim kretanjem, djecu i ostale posjetioce realizuje u Čanju koji predstavlja turističko naseljeno mjesto i koji se nalazi u blizini Opštine Bar, a poznato je kao odmaralište pogodno za odmor sa porodicama koji pruža veoma značajne ponude, a jedan od utvrđenih nedostataka kroz naše analize jeste da plaža nije pristupačna za OSI i da ne posjeduje predviđeni prilaz za OSI koji bi ujedno bio prepreka za neodgovorne učesnike i goste na plažama koji otežavaju lakšu pristupačnost OSI. Tako stanje je nepovoljno za OSI pa je ovaj projekat višestuko koristan. Doprinosi lakšoj pristupačnosti OSI prema plaži, ujedno ih i štiti od neodgovornih gostiju koji stvaraju različite prepreke.

 Obzirom da plaže nijesu u skladu sa standardima pristupačnosti koji omogućava olakšan ulaz korisnika invalidskih kolica i korisnika drugih pomagala predstavlja neravnopravan pristup javnoj površini, stoga je izuzetno značajno raditi na pristupačnosti i preduzeti mjere da se poboljša pristupačnost i uklone prepreke i barijere koje se primijenjuju u ovom slučaju na plažama.

International Police Organization Montenegro
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore

Vlada Crne Gore🇲🇪

International Police Organization IPO HQ