Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Radna posjeta predstavnika IPO Tima Skupštini Crne Gore

Dana 25.12.2020. je troclana delegacija Internacionalne policijske organizacije imala konstruktivan sastanak sa predstavnicima Skupstine Crne Gore. Na sastanku su razmjenjene ideje i misljenja o saradnji civilnog sektora sa najvisim domom u zemlji.

Otvorenost i transparentnost predstavnika u Skupstini Crne Gore je doprinjela da se saradnja nastavi i poboljsa u domenu civilnog sektora. Predstavnici IPO organizacije su predlozili da se predstavnici civilnog sektora vise ukljuce u rad parlamentarne kontrole bezbjednosnih sluzbi. Na sastanku su dogovorene dalje smjernice u vezi rada civilnog sektora i Parlamenta Crne Gore. Ovom prilikom zahvaljujemo na prijemu savjetnicima, Dusku Stjepovicu i Vuku Jankovicu koji su u ime Predsjednika Skupstine Crne Gore mr Alekse Becica, primili troclanu delegaciju Internacionalne policijske organizacije i tim povodom dogovorili dalji vid saradnje.