Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Stop vršnjackom nasilju i narkoticima, sa osvrtom na digitalno nasilje i zloupotrebom društvenih mreža

Predavač u IPO CG naša dr Nađa Laković održala je predavanje zajedno sa predsjednikom IPO CG mr Ivanom Pekićem i generalnim sekretarom IPO CG Momčilom Šćekićem na temu „Stop vršnjackom nasilju i narkoticima, sa osvrtom na digitalno nasilje i zloupotrebom društvenih mreža“ učenicima JU OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša“ u Budvi.

Predavač dr Nadja Laković tokom predavanja je naglasila da je jako važno da djeca nauče kako da kažu „ne, neću i ne mogu“ i postave granice kada je u pitanju učešće u vršnjačkom nasilju ili drugim štetnim radnjama. Ovo može biti teško za djecu, jer mogu osjećati pritisak da se prilagode očekivanjima svojih vršnjaka ili brinu da će biti isključeni ili maltretirani ako ne učestvuju.
Takođe je važno stvoriti okruženje podrške u kojem se djeca osjećaju bezbjedno i udobno izražavajući svoje misli i osjećanja.
Porodica igra veoma važnu ulogu u suzbijanju vršnjačkog nasilja. Roditelji mogu da uče svoju djecu o poštovanju drugih ljudi i različitosti među ljudima. Takođe, mogu da ohrabre svoju djecu da razgovaraju sa njima o bilo kojim problemima sa kojima se suočavaju u školi ili sa vršnjacima. Bitno je da roditelji pokažu interesovanje i podršku djeci u ovim situacijama.

Takođe, roditelji mogu da podstaknu svoju djecu da budu uključena u aktivnosti i organizacije koje promovišu pozitivne vrijednosti i međusobno poštovanje. Roditelji takođe mogu da budu uzor svojoj djeci i da pokazuju kako se rešavaju konflikti na miran i konstruktivan način.

Zloupotreba društvenih mreža, posebno među djecom i adolescentima, poslednjih godina postaje sve veća zabrinutost. TikTok, popularna platforma društvenih medija, identifikovana je kao potencijalni izvor štete za mlade.
Roditelji, nastavnici i drugi staratelji treba da edukuju djecu o potencijalnim rizicima povezanim sa korišćenjem platformi društvenih medija kao što je TikTok. Ovo uključuje diskusiju o opasnostima maltretiranja putem interneta, onlajn predatora i neprikladnog sadržaja.
Takodje, roditelji treba da nadgledaju korišćenje društvenih medija od strane svoje djece i da postave odgovarajuće granice kada i koliko dugo mogu da ih koriste.

Momčilo Šćekić generalni sekretar IPO Crne Gore pokazao je na primjeru kako podesiti privatnosti i podići bezbjednost na društvenoj mreži TikTok.
On je takodje istakao da djecu treba naučiti kako da koriste podešavanja privatnosti i druge bezbjednosne funkcije na platformama društvenih medija kako bi zaštitili svoje lične podatke i spriječilo neovlašćeni pristup njihovim nalozima.

Momčilo je istakao da djecu treba podsticati da prijave sve slučajeve zlostavljanja ili maltretiranja koje dožive na platformama društvenih medija kao što je TikTok. Takođe ih treba naučiti kako da blokiraju korisnike koji se bave neprikladnim ili štetnim ponašanjem.

Doktorand mr Ivan Pekić održao je predavanje i na temu štetni uticaj droga na učenike.
Osim što mogu uticati na njihovo mentalno i fizičko zdravlje, droge mogu uticati i na njihov akademski uspjeh. Kako bi se borili protiv maloljetnih dilera, potrebno je edukovati djecu o stetnosti droga, i osigurati im sigurno i zdravo okruzenje. Takođe treba ohrabriti djecu da se obrate osoblju škole ili policiji ukoliko saznaju za bilo kakvu aktivnost povezanu sa drogom. Uzimajuci u obzir ozbiljnost ovog problema, kljucno je da se roditelji, škole i zajednice ujedine u borbi protiv droga i maloljetnih dilera. Uticaj droga na mlade ljude može biti vrlo ozbiljan i dugoročan. To može uključivati ​​fizičke i psihološke probleme, kao što su oštećenje mozga, poremećaji raspoloženja, anksioznost, depresija, promjene u ponašanju i zavisnosti o drogama. Borba protiv maloljetnih dilera uključuje saradnju između roditelja, škola i svih drugih javnih državnih ustanova. Važno je edukovati mlade ljude i roditelje o opasnostima droga i kako ih prepoznati. Takođe, važno je osigurati sigurno i podržavajuće okruženje za mlade ljude, što može uključivati ​​pružanje prilika za zdrave aktivnosti poput sporta, hobija i društvenih događaja.

Policijski službenici takođe igraju važnu ulogu u borbi protiv maloljetnih dilera, a to uključuje praćenje prodaje droga u školama i drugim područjima koje mladi ljudi često posjećuju.
Stetni uticaj droga na ucenike može biti veliki, jer mogu negativno uticati na njihovo zdravlje, obrazovanje i opšte ponašanje.