Svaki član naše organizacije ima mogućnost

  1. Pohađanja stručnih kurseva i seminara po povoljnijim cijenama od ostalih građana.
  2. Korišćenja usluga sa popustom kod naših partnerskih organizacija.
  3. Objave stručnih tekstova i analiza sa svojim podacima i fotografijom kao vidom lične promocije na našem sajtu za područje Crne Gore ali i na međunarodnom sajtu.
  4. Da sa svojim stručnim ili naučnim radom uz pokroviteljstvo naše organizacije učestvuje na međunarodnim konferencijama bezbednosti.
  5. Da pod patronatom organizacije realizuje sopstveni kurs iz sfere bezbjednosti.
  6. Da postane instruktor u okviru organizacije.
  7. Da svoju kompaniju predstavi ostalim članovima kao partnersku.
  8. Da postane zvanični predstavnik uz formiranje kancelarije u svom gradu.
  9. U delu Dokumenta možete pročitati pravilnik o izgledu, nabavci i korišćenju članske značke. Svaka zloupotreba članske značke predstavlja inividualno krivično djelo.
  10. Molimo osobe sa krivičnim dosijeima da ne troše naše i njihovo vrijeme!

Cijena članarine?
Članarina iznosi 50€ koja važi 365 dana.

Cijena članske značke?
Članska značka nije obavezna i nju imaju samo članovi IPO tima koji su prošli dodatne provjere naše organizacije.
Ukoliko želite da vam se izradi IPO značka, potrebno je da izvršite donaciju u visini od 160€ za srebrnu i 500€ za zlatnu uz koju dobijate i zlatnu plaketu.

Sva prikupljena sredstva se koriste za humanitarne akcije koje organizujemo kroz razne seminare i predavanja.

Kontakt broj +382 67 381 001

Molimo vas da unesete vaše tačne podatke kako bi bili u mogućnosti da vas kontaktiramo.

Pratite nas

IPO Crna Gora je osnovana kao nevladina organizacija čiji je opšti cilj razvoj svijesti građana o bezbjednosti u društvu kroz razne edukativne radionice, aktivnosti i djelovanja u skladu sa zakonom Crne Gore. Organizacija svoju djelatnost obavlja na čitavom području Crne Gore.

Budite dio našeg tima da zajedno izgradimo bezbjednije društvo učlani se