Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM


Učlani se

''Sva prikupljena sredstva se koriste za humanitarne akcije. Organizujemo razne seminare i predavanja.''Svaki član naše organizacije ima mogućnost

Pohađanja stručnih kurseva i seminara po povoljnijim cijenama od ostalih građana.

Korišćenja usluga sa popustom kod naših partnerskih organizacija.

Objave stručnih tekstova i analiza sa svojim podacima i fotografijom kao vidom lične promocije na našem sajtu za područje Crne Gore ali i na međunarodnom sajtu.

Da sa svojim stručnim ili naučnim radom uz pokroviteljstvo naše organizacije učestvuje na međunarodnim konferencijama bezbednosti.

Da pod patronatom organizacije realizuje sopstveni kurs iz sfere bezbjednosti.

Da postane instruktor u okviru organizacije.

Da svoju kompaniju predstavi ostalim članovima kao partnersku.

Da postane zvanični predstavnik uz formiranje kancelarije u svom gradu.

U delu Dokumenta možete pročitati pravilnik o izgledu, nabavci i korišćenju članske značke. Svaka zloupotreba članske značke predstavlja inividualno krivično djelo.

Molimo osobe sa krivičnim dosijeima da ne troše naše i njihovo vrijeme!

Članska značka nije obavezna i nju imaju samo članovi IPO tima.

Ukoliko želite da vam se izradi IPO članska značka, potrebno je da izvršite donaciju.