Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Unapređenje prevencije i zaštite od trgovine ljudima i seksualne eksploatacije

Crna Gora bi trebalo da uspostavi procedure za brzu i bezbjednu identifikaciju žrtava trgovine ljudima, zaštiti ih od zastraživanja i prijetnji, dodatno obuči sudije, tužioce i policiju i obezbijedi iskusne advokate.

To je poručeno na okruglom stolu, koji je organizovao Crnogorski ženski lobi u sklopu projekta “Unapređenje prevencije i zaštite od trgovine ljudima i seksualne eksploatacije”.

Predsjednik Internacionalne policijske organizacija Crne Gore, mr Ivan Pekić, rekao je da je da stoje na raspolaganju nevladinom sektoru i dodao da mu je žao što nema neko iz Uprave policije ili MUP-a da otvori ovaj donašnji događaj.

“To je ono što ima u Crnoj Gori – problem koji nas vuče nazad. Ljudi koji su pozicijama izgleda zaboravljaju da ih mi plaćamo i da je ta funkcija trenutna”, istakao je Pekić.

Predsjednik IPO Crne Gore je poručio da crnogorsko društvo i institucije treba da se mijenjaju i da politički stavovi treba da budu zanemareni kada su ovakvi problem upitanju.