Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Uspješne borbe protiv organizovanog kriminala nema bez saradnje bezbjednosnih struktura, NVO sektora i medija

Uspješne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije nema bez adekvatne saradnje bezbjednosnih struktura, NVO sektora i medija, a jačanje policijskog integriteta je imperativ, jer policija mora djelovati u skladu sa Ustavom, zakonom, međunarodnim standardima, kako bi u praksi pokazala potpunu posvećenost vladavini prava.

To je ocijenjeno na konferenciji “Uloga civilnog sektora, medija i bezbjednosnih službi u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma na putu ka EU”, koju je organizovala Internacionalna policijska organizacija Crne Gore (IPO).

Predsjednik IPO Montenegro, mr Ivan Pekić, kazao je da je policija godinama na lošem glasu, zbog toga što postoje pojedinci koji su kaljali to časno zvanje.

„Ne možemo cijelu Upravu policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, ANB i sve službe koje se bave bezbjednošću okarakterisati kao loše i reći da tamo rade sve najgori ljudi. Naravno da nije tako. Tamo rade mnogo kvalitetni i predani ljudi, koji su spremni da poginu za ovu državu. Budno ćemo pratiti sva dešavanja u Crnoj Gori. U dijelu prekoračenja ovlašćenja, tražićemo da se do kraja ravijetle slučajevi u Tivtu i Cetinju. Uvijek ćemo pohvaliti u dijelu gdje su za pohvaliti, ali u onom dijelu gdje treba da ih kritikujemo itekako ćemo im biti kritičari“, kazao je Pekić.

On je istakao da ono što se desilo na Cetinju nema nikakve veze sa državnim udarom, kao što, kako smatra, državni udar nije ni ono što se desilo 2015. od strane Demokratskog fronta.

„Ja vam tvrdim da ni to tada, ni ovo danas nije pokušaj državnog udara. Državni udar je nasilna smjena vlasti od strane pobunjenog dijela vlasti ili od strane vojske, može biti miran ili nasilan i bez prisustva mase. Mislim da ova definicija govori sve i zato ono što se desilo na Cetinju i ono što se desilo 2015. godine nije državni udar, niti terorizam, niti puč“, rekao je Pekić.

Novinarka TV Vijesti, Svetlana Đokić, kazala je da godinama mediji i javnost slušaju o tome šta je bezbjednost, sigurnost, kako su ta pitanja veoma važna za put ka Evropskoj uniji, ali nema konkretnih rezultata.

„Dobro nam je poznato šta je posao policije i i dobro nam je poznat njen značaj, ali je nepoznato šta su oni sve uradili proteklih godina po pitanju izazova koji su tema konferencije. Medijima je, baš kao i službama bezbjednosti, cilj da daju svoj doprinos da se očuva bezbjednost i stabilnost naše države i da se omogući da naša djeca bezbjedno žive“, rekla je Đokić.

Kada je riječ o organizovanim kriminalnim grupama i o dva klana iz Kotora, kako je kazala, upravo su mediji ukazivali da je došlo do rata dvije kriminalne grupe, a bezbjednosne službe slale poruku da je riječ o izolovanim slučajevima.

„Kada su shvatili da to nisu izolovani slučajevi bilo je kasno. To je imalo za rezultat da danas imamo oko 60-ak žrtava tog krvavog rata“, kazala je Đokić.

Poručila je da se ne smije dozvoliti da se politika miješa ni kada je riječ o medijima, ni o strukturama bezbjednosti.

Predstavnik Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (LUPA) Vladimir Otašević, smatra da bez adekvatne saradnje bezbjednosnih struktura, NVO sektora i medija, nema ni uspješne borbe protiv organizovanog kriminala.

„Svi društveni činioci moraju da sarađuju, jer mi smo u istom smjeru borbe protiv organizovanog kriminala. Organizovani kriminal u našoj zemlji je izuzetno jak i aktivan je na međunarodnom nivou, posebno kada je u pitanju šverc narkotika, ali i šverc duvanskih proizvoda“, kazao je Otašević.

Istakao je da su NVO i mediji značajni u borbi sa organizovanim kriminalnom i korupcijom, a ponekad se, kako je dodao, to izgubi iz vida.

„Odgovornost mora da se traži za sve oni koji borbu opstruiraju, definitivno i u državnim organima, i u svim sferama društva. Organizovani kriminal ima svoje vojnike, to su obično pojedinačni slučajevi i definitivno ta saradnja mora biti na nivou, kako bi se i ti pojedinci otkrivali“, kazao je Otašević.

Predsjednik sindikata Uprave policije, mr Mladen Šuškavčević, rekao je da je poražavajući podatak da se samo jedan odsto registrovanih organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu bavi borbom protiv organizovanog kriminala ili korupcije.

„U tom dijelu je neophoda bolja regionalna sardnja između organizacija civiilnog društva koje zajedno treba da pronađu najbolji način kako bi se održale otvorene komunikacije i kanali sa različitim nivoima vlasti. Međunarodni zakonodavni okvir adekvatno ne prepoznaje važnost civilnog društva u borbi protiv organizovanog kriminala i ne predviđa njegovu potpunu uključenost. Kao posljedica toga, napori civilnog društva da se postigne napredak u borbi protiv organizovanog kriminala ostaju uzaludni. Stoga se civilno društvo zalaže za reviziju postojećeg zakonodavnog okvira“, rekao je Šuškavčević.

Borba protiv korupcije je, kako je kazao, od ogromnog značaja, jer korupcija donosi nestabilnost i siromaštvo društva.

„Korupcija je ozbiljan zločin koji može ugroziti društveni i ekonomski razvoj. Policija je jedan o stubova nosilaca sistema nacionalne bezbjednosti u Crnoj Gori. Jedan od najvažnijih reformskih procesa je njena demokratizacija. Jačanje policijskog integriteta je imperativ u borbi protiv korupcije, jer policija u svako doba mora djelovati u skladu sa propisima, Ustavom, zakonom, međunarodnim standardima, kako bi u praksi pokazala posvećenost vladavini prava“, kazao je Šuškavčević.

Dodao je da je crnogorska policija u međunarodnoj saradnji prepoznata kao pouzdan i povjerljiv partner na rješavanju strateških i operativno-bezbjedonosnih pitanja.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, Petar Koprivica, kazao je da je Crna Gora potpuno posvećena očuvanju međunarodnog mira i bezbjednosti, borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, u skladu sa vanjsko-političkim prioritetima i ciljevima.

„Organizovani kriminal i korupcija su jednako štetene pojave u svim društvima i na svim nivoima razvoja. Pred Crnom Gorom, kao zemljom u tranziciji, nalaze se brojni zadaci, koji zahtjevaju izgradnju institucija i pravnog okvira za njihovo sprovođenje. Obaveza je svih institucija u Crnoj Gori je da se stalno bore protiv svih oblika organizovanog kriminala i korupcije“, rekao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, novim Zakonom o unutrašnjim poslovima predviđena je značajna novina, koja podrazumijeva da je uvedena kontrola rada u Ministarstvu koji će obavljati posebna jedinica, čije je formiranje u toku.

„Ta kontrola rada ogledaće se u kontroli imovinskog stanja i životnog stila pripadnika bezbjednosnog sektora. Službenici čije imovinsko stanje i životni stil nisu srazmjerni sa zaradom, uskoro će Jedinici za antikorupciju morati da polažu račune, ali i da na poligrafu odgovaraju na pitanja o porijeklu imovine, eventualnim vezama sa kriminalnim grupama, dodatnom izvoru zarade i sl“, rekao je Koprivica.

Cilj je, kako je kazao, da se na neselektivan i nepristrasan način prepozna trulo tkivo sistema i da se ti pojedinci udalje iz službe i procesuiraju u skladu sa zakonoma, a provjeri će, kako je dodao, biti podložni svi pripadnici bezbjednosnog sektora.

„Da li smo zadovoljni borbom protiv visoke korupcije? Rekao bih sa punim pravom da nismo. Sigurni smo da naša zajednica i inostrani partneri prepoznaju da policija u tu borbu ne može sama i zato nam je potrebna zajednička institucionalna borba, reformisani tim koji će raditi po evropskim standardima u interesu zajednice u cjelini“, rekao je Koprivica.