Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Vježbe i tehnike pružanja prve pomoći

U prostorijama NVO Sistem u Podgorici održano je još jedno u nizu predavanja u sklopu projekta pod nazivom: „Bezbjednost mladih na drumovima“ koji je podržan od strane Ministarstva za kapitalne investicije Crne Gore, a u realizaciji IPO Montenegro zajedno sa partnerima iz NVO Sistem.

Tema predavanja bila je: „Vježbe i tehnike pružanja prve pomoći“ ciljnoj grupi učenika od 15-19 godina.

Predavanje je otvorila direktorica NVO Sistem Neda Radović dok je predavač medicinska sestra Doma zdravlja Podgorica i stručni saradnik IPO MNE iz oblasti zdravstvene zaštine naša Maja Gardašević prisutnim učenicima pokazala kako u praksi izgledaju tehnike pružanja prve pomoći – pokazne vježbe u slučaju povreda u saobraćajnim nesrećama tj. na koji način pristupiti i pomoći povrijeđenom licu (previjanje rana, imobilizacija prilikom preloma kostiju, vještačko disanje – reanimacija, opipavanje pulsa i dr.)

Svrha praktičnog predavanja iz prve pomoći je podizanje nivoa postojećih i sticanje novih znanja, umijeća i praktičnih vještina za pružanje pomoći ugroženim licima i motivisanje djece školskog uzrasta i omladine za požrtvovanjem i pomaganjem ugroženim licima i veoma je korisno da svaki učesnik u saobraćaju savlada osnovne tehnike pružanja prve pomoći.

Cilj projekta „Bezbjednost mladih na drumovima“ je da učenici unaprijede svoje obrazovanje kroz promociju saobraćaja povećajući stepen lične, a samim tim i društvene odgovornosti, a usvajanjem novih znanja i proširenje postojećih, kada su u pitanju saobraćajna kultura, kao i poznavanje i poštovanje saobraćajnih propisa, dovešće do podizanja nivoa svijesti o saobraćajnoj kulturi svih građana, a posebno mlađe populacije koja je veoma aktivna u saobraćajnoj komunikaciji.