Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Vršnjačko nasilje i zloupotreba društvenih mreža

Partnerske organizacije NVO Sistem i IPO Montenegro održale su danas u prostorijama NVO Sistem u Podgorici predavanje na temu „Vršnjačko nasilje i zloupotreba društvenih mreža“.

Prisutne đake pozdravili su direktorica NVO Sistem Neda Radović, koja je kao domaćin ujedno i otvorila predavanje, zatim predsjednik IPO Montenegro mr Ivan Pekić, generalni sekretar IPO MNE Momčilo Šćekić, stručni saradnik IPO MNE iz oblasti zdravstvene zaštite Maja Gardašević i naša uvažena novinarka televizije TV 7 Tijana Perović, koji su se zahvalili predsjednici NVO Sistem na svesrdnoj dobrodošlici i saradnji.

Predavači su vodili veoma važnu diskusiju sa učenicima o uticaju društvenih mreža na vršnjačko nasilje sa posebnim naglaskom na „TikTok“ zbog raznoraznih neprimjerenih izazova koji se plasiraju na toj društvenoj mreži, kao i dijeljenje neprimjerenog sadržaja ali i sajber maltretiranja.

Da bi djelovali preventivno morali bi kao društvo u cijelini da radimo na tome da ograničimo izloženost mladih štetnom sadržaju na društvenim mrežama koji se učestalo plasiraju i podstaći ih promovišu pozitivne stvari i lijepo ponašanje.

Djeca su hrabro podijelila svoja iskustva, da su pojedini od njih bili svjedoci nekog oblika vršnjačkog nasilja i konstatovali da to je loše iskustvo imalo trajni uticaj na njih, a predavači su im poručili da svi zajedno treba da radimo na riješavanju ovakvih problema i pružili im korisne savjete o tome kako da se zaštite i kome da se obrate ako dožive nasilje.

Govoreno je na temu spriječavanja vršnjačkog nasilja i ukazano je da isto zahtjeva višestruki pristup koji uključuje rješavanje osnovnih uzroka ponašanja.

Ovo uključuje promovisanje empatije, vještina u rješavanja konflikata i pozitivne komunikacije među mladima.

U toku predavanja razgovaralo se i na temi zloupotreba droga i njihovog štetnog dejstva, posebno na mlade. Naglašeno je smo da je važno da budu oprezni jer postoje nove vrste sintetičkih droga koje mogu da se ubrzo nađu i kod nas, koje je teško prepoznati kao opijate i da budu svjesni opasnosti koje one predstavljaju.