Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Vršnjačkog nasilja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

Internacionalna policijska organizacija (IPO Montenegro) održala je radionicu na temu vršnjačkog nasilja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci učenicima prvog i četvrtog razreda Gimnazije „Panto Mališić“ u Beranama.

Ono što je veoma bitno, našem društvu u cjelosti, a posebno mladima i njihovim roditeljima, jeste da kao angažovana lica u ovoj oblasti, posebno kao stručnjaci, iznova istražujemo i ukazujemo kako treba umanjiti uticaj nasilja i sankcionisati njegove vinovnike.

Problemu nasilja među školskom omladinom moramo pristupati planski i institucionalno, tako da su u prethodnom periodu nužne analize koje će se odnositi na dosadašnja iskustva naših obrazovno-vaspitnih ustanova, kao i procjenu primjene određenih strateških dokumenata i važećih propisa.

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci je posebno karakteristična za moderno društvo. Zabrinjavajući podatak je da raste broj uživalaca droga, naročito među mladima, među srednjoškolcima, pa i starijim osnovcima. Zdravstveni stručnjaci tvrde da nijedna droga nije bezopasna, već da ostavlja teške posljedice po mentalno i fizičko zdravlje.

Internacionalna policijska organizacija Crne Gore će i u narednom periodu nastaviti da u školama organizuje predavanja o drogama i njihovoj štetnosti kako bi se mladi upoznali sa ovim problemom, sa ciljem da djeca ne posegnu za drogom, već da prestanu sa njenim uzimanjem.