Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Zajedničkim djelovanjem suzbiti organizovani kriminal i korupciju

Podgorica, PR pres servis – Zajedničkim djelovanjem svih segmenata društva, borba protiv organizovanog kriminala i korupcija može biti uspješna i efikasna, rezultati dobri i mjeljivi, a fokus treba biti na edukaciji kadra.

To je saopšteno na konferenciji “Suprostavljanje organizovanom kriminalu i visokoj korupciji, kroz saradnju i stručno usavršavanje kadrova”, koju je organizovala Internacionalna policijska organizacija Crne Gore (IPO).

Ministar bez portfelja za borbu protiv korupcije Zoran Miljanić, kazao je da je policija u proteklih više od godinu preduzela niz aktivnosti kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„To se, prije svega, odnosi na borbu protiv krijumčarenja narkotika, duvanskih proizvoda, borbu protiv privrednog kriminala, kao i na borbu protiv visoke korupcije i uopšte korupcije na svim nivoima“, kazao je Miljanić.

Istakao je da se bilježi porast povjerenja građana u policiju a to, kako je pojasnio, ne bi bilo moguće bez unutrašnje saradnje sa crnogorskim institucijama i organima i sa regeionalnim i međunarodnim partnerima.

„Sa rastom povjerenja građana u rad policije, došlo je do rasta povjerenja međunarodnih partnera. Upravo je efikasna i efektivna saradnja dovela do ovakvog ishoda i osnova na kome dalje treba raditi. Uloženo je dosta napora u uspotavljanju meritokratskog upravljanja ljudskim resursima. Kada je u pitanju borba protiv korupcije, opredijelili smo se da na temeljan i sistemski način pristupimo ovom problemu. Prvi korak biće izrada prve Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Drugi korak će biti formiranje Nacionalog savjeta za borbu protiv korupcije, koji će osigurati da Stretegija bude implementirana na kvalitetan način i u odgovarajućoj dinamici“, kazao je Miljanić.

Da bi rezultati bili trajni i stabilni, potrebna je, kako smatra, uključenost svih segmenata društva, od državnih institucija, lokalne samouprave, preko političkih partnera, Parlamenta, NVO sektora i građana.

„Poruka 43. Vlade je nulta tolerancija na organizovani kriminal i nulta tolerancija na korupciju. Prepoznali smo da je od krucijalnog značaja za državu zatvaranje Poglavlja 23 i 24, a to nije moguće bez procesuiranja slučajeva korupcije i bez borbe ne na nivou ad hoc slučajeva, već na nivou jedne Stretegije i institucionalnog okvira“, rekao je Miljanić.

Predsjednik IPO mr Ivan Pekić kao ekspert za organizovani kriminal, terorizam i korupciju istakao je da se samo zajedničkim djelovanjem može pobijediti organizovani kriminal.

“Pod tim mislim da je pored nas koji se svojski borimo protiv ovih pošasti, na način koji je nama u NVO sektoru dozvoljen, važna zajednička saradnja sa ministarstvima, Upravom policije, novinarima. Svi zajedno, uvezano, možemo se suprotstaviti organizovanom kriminalu i visokoj korupciji”, kazao je Pekić.

IPO će, kako je rekao, u narednom periodu staviti fokus na edukaciju, posebno mladih, da im se približi šta su obavještajno bezbjednosne službe Crne Gore, kako da se na vrijeme opredijele za taj posao, govoreći im prednosti i mane i učeći ih da to treba raditi pošteno i maksimalno se truditi u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije.

Predstavnica Crnogorskog ženskog lobija Aida Petrović, istakla je da, kada je riječ o organizovanom kriminalu, ne može se nikako zaobići fenomen trgovine ljudima.

“Ta pojava, nažalost, nije zaobišla ni Crnu Goru. Obim i karakteristike trgovine ljudima gotovo je nemoguće utvrditi, jer postoje razne statistike na međunarodnom nivou. To varira ne iz godine u godinu, nego iz dana u dan”, kazala je Petrović.

Istakla je da sajber kriminal, prostitucija i pornografija “cvjetaju” na internetu i time su, naročito, pogođeni mladi i djeca.

“Trgovina ljudima, kao ozbiljan zločin nad ljudskim bićima i teško kršenje svih ljudskih prava u lancu organizovanih kriminalnih radnji ima u biti, nažalost, dobru oganizaciju kriminalaca, koji zarad profita, ne poznaju prepreke. Državni organi moraju mnogo više i kvalitetnije da sarađuju kako među sobom, tako i sa organizacijama civilnog sektora i građanima ukoliko je cilj da borba protiv trgovine ljudima bude uspješna i efikasna, a rezultati dobri i mjeljivi”, kazala je Petrović.

Profesor grupe pravnih predmeta Neđeljko Đurović, primijetio je da se često zanemaruje činjenica da u procesu odlučivanja postoji nedovoljna participacija, “a mi iz NVO sektora uvijek ukazujemo koliko je bitno organizovati adekvatne javne rasprave i kada je u pitanju lokalni nivo uključiti što je moguće veći nivo građanstva”.

“Ono što se često prenebregava je edukacija odbornika na lokalnom nivou, a mislim da bi i kada su u pitanju naši poslanici jedna svojevsrna edukaciija po pitanju korupcije, odnosno preveniranja i prepoznavanja tih oblika odigrala značajnu ulogu”, ukazao je Đurović.

Zaključio je da nikada do sada u Crnoj Gori nije izvršena oficijalna međuresorska analiza o obimu, načinima vršenja koruptivnih radnji i o analizi ekonomskog uticaja, kako na lokalnom tako i na državnom nivou.

Đurović smatra da bi edukacija određenih pripadnika Uprave policije u znatnoj mjeri omogućila da se aktivnosti unapriijede.

Novinarka Vijesti Svetlana Đokić, istakla je da je za pobjedu protiv organizovanog kriminala i korupcije recept jednostavan, a to su pravi ljudi na pravim mjestima i apsolutna saradnja svih koji se nalaze na tom zadatku.

“Za dobre rezultate, osim samostalnosti i volje, neophodno je imati kadar koji je specijalizovan za određene oblasti. Upravo nedostatak kadra je jedan od ključnih problema zbog čega do sada nisu ostvareni prepoznatljivi rezultati, kada je riječ o borbi protiv korupcije na visokom nivou. Ako nema stručnih osoba koje će prepoznati elemente krivičnih djela, ako nema onih koji su dovoljno stručni da prepoznaju koje dokaze treba prikupiti i koji dokazi su relevantni za pokretanje istrage i koji dokazi su dovoljni za osuđujuću presudu, onda ne možemo da očekujemo da napredujemo u ovoj borbi”, mišljenja je Đokić.

Predstavnici bezbjednosnih službi, tužilštva i sudstva prošli su mnoge obuke, ali smatra da to nije dovoljno i da je potrebno jačati njihove kapacitete ne samo tehničkom opremom, već i ljudstvom.

Doktor nauka bezbjednosti, Ljubiša Konatar, smatra da je organizovani kriminal višeslojan, višedimenzionalan politički fenomen.

“Pred svakom državom, pa i pred Crnom Gorom su veliki izazovi, kako da doskoči ovom fenomenu. Štetni efekti organizovanog kriminalnog djelovanja su višestruki i čine široku lepezu. Kada bi ih sakupili u tri grupe, onda bi se te štetne posljedice odrazile na ljudsku, ekonomsku i bezbjednosnu dimenziju. Potrebna je, prije svega, ozbiljna i poštena politička namjera da bi se suprotstavili ovom fenomenu”, kazao je Konatar.

Državni tužilac ispred Specijalnog državnog tužilaštva Vukas Radonjić, istakao je da su svi državni organi dužni da pruže pomoć državnom tužiocu, kada su u pitanju poslovi gonjenja učinilaca krivičnih djela i prikupljanje dokaza i tragova.

“Zajednički interes svih nas je da zaštitimo društvo od najtežih krivičnih djela. Jako je bitna saradnja između svih subjekata i podrška koju država pruža Specijalnom državnom tužilaštvu i Specijalnom policijskom odjeljenju kao glavnim nosiocima te borbe. Međutim, naravno, ta se saradnja mora anaprijediti kroz obuku kadrova, u okviru svih organa”, istakao je Radonjić.

Smatra da je važno uključiti i međunarodni faktor, jer se organizovani kriminal vrši na svim kontinentima i važno je preuzimati iskustva razvijenih država.