Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Zajedničko predavanje IPO Crna Gora i IPO Srbija na temu: „Partnerstvo za unapređenje sigurnosti, osnaživanje i prevenciju u borbi protiv nasilja nad ženama“

Juče je u prostorijama IPO Crne Gore održano zajedničko predavanje IPO 🇲🇪 i IPO 🇷🇸 na temu: „Partnerstvo za unapređenje sigurnosti, osnaživanje i prevenciju u borbi protiv nasilja nad ženama.“

💻 Na predavanju koje je bilo online prenošeno i preko Zoom video platforme govorili su dr Ilija Životić ( IPO Founder & Honorary President), predsjednik IPO CG mr Ivan Pekić i generalni sekretar IPO CG Momčilo Moka Šćekić. Na skupu su prisustvovali naši članovi iz različitih društvenih sfera, sa zajedničkim ciljem, a to je podizanje svijesti o ovoj gorućoj društvenoj problematici.

📚 Predavači su naglasili važnost kontinuirane edukacije i promocije jednakosti među polovima prezentujući alarmantne statistike o nasilju nad ženama širom svijeta i istakli da se radi o globalnom problemu koji zahtjeva hitne i koordinirane akcije.

♀️ Tokom predavanja, istraživani su uzroci nasilja nad ženama, uključujući patrijarhalne norme, ekonomske faktore i nedostatak obrazovanja. Naglasak je stavljen na ulogu društva, medija i obrazovnih institucija u promovisanju zdravih odnosa i prevenciji nasilja. Jedno od ključnih rješenja koje je istaknuto jeste osnaživanje žena da se suprotstave nasilju i prijave ga. Kroz razmjenu iskustava i podršku, žene mogu postati osnažene da se bore protiv svih oblika nasilja, bilo da je verbalno, fizičko ili emocionalno.

🤝 Učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji o konkretnim koracima koje zajednica može preduzeti kako bi se smanjilo nasilje nad ženama. Predložene su kampanje osvješćivanja, edukativni programi, kao i bolja zakonska zaštita žrtava.

🚨 Na kraju predavanja, naglašena je važnost saradnje između Vlade, NVO-a, javnosti u cjelini kako bi se stvorilo okruženje u kojem će nasilje nad ženama postati neprihvatljivo i rijeđe. Ovo predavanje predstavlja samo korak ka stvaranju društva bez nasilja, a promjene će se postići kroz kontinuirane napore svih članova društva.

International Police Organization Montenegro

IPO SrbijaInternational Police Organization IPO HQ

+5

👏 Hvala svima koji su se pridružili putem Zoom video platforme i dali doprinos o ovoj važnoj društvenoj temi 💻.

🤝 𝑵𝒂𝒔𝒕𝒂𝒗𝒊𝒎𝒐 𝒛𝒂𝒋𝒆𝒅𝒏𝒐 𝒅𝒂 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒎𝒐 𝒏𝒂 𝒔𝒕𝒗𝒂𝒓𝒂𝒏𝒋𝒖 𝒑𝒐𝒛𝒊𝒕𝒊𝒗𝒏𝒊𝒉 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒋𝒆𝒏𝒂 𝒖 𝒅𝒓𝒖𝒔̌𝒕𝒗𝒖 🚨.

International Police Organization Montenegro

International Police Organization IPO HQ

IPO Srbija

На слици може бити: 7 особа и текст